Volume 54 Iss. 3, 2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy

54, Iss. 3, 2019
ISSN 1314-7471 (print)
ISSN 1314-7978 (on line)

EDITOR-IN- CHIEF
Prof. Dr. Bogdana Koumanova
Tel: (+ 359 2) 81 63 302
University of Chemical Technology and Metallurgy
8 Kl. Ohridski, 1756 Sofia, Bulgaria
E-mail: journal@uctm.edu

 

 

Papers presented by scientists from Faculty of Chemistry and Chemical Technology,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

 

Synthesis and study of physico-chemical characteristics of novel cationic (co) polymers based on N-isopropylacrylamide and N-(2-vinyloxyethyl)-N-(2-cyanoethyl) amine

Asel K. Toktabayeva, Adilet Zh. Alikulov, Raikhan K. Rakhmetullayeva, Grigoriy A. Mun, Аyauzhan М. Tumabayeva, Perizat I. Urkimbayeva, Valentina K. Yu, Tulegen M. Seilkhanov

 

The new hybrid copolymers based on N-isopropylacrylamide

Assel Toktabayeva, Raikhan Rakhmetullayeva, Munziya Abutalip, Alua Mamutova, Aigul Batyrbayeva, Grigoriy Mun

 

Study of the physicochemical properties of a polymer complex based on poly(hexamethylene guanidine) hydrochloride

Akbota O. Adilbekova, Orynkul A. Esimova, Kuanyshbek B. Musabekov, Gulmira Tulegenova

 

Synthesis of new heterocyclic compounds of tetrahydropyrans series

Nazym Yelibayeva, Kulzada Bazhykova, Almagul Umbetova

 

Quantum-chemical substantiation of the structure and properties of chlorhexidine and its boron derivatives as antibacterial additives for nanofilms of medical purposes

Balzhan E. Savdenbekova, Aliya K. Оspanova, Roza A. Оmarova, Nikolai F. Uvarov, Mariam K. Iskakova

 

Surface tension time and concentration dependencies of multifarious surfactants-based systems containing polyvynyl alcohol

Zhanar B. Ospanova, Kuanyshbek B. Mussabekov, Saule B. Aidarova, Reinhard Miller, Mirsalim Asadov

 

Procedures used for isolation of complex biological active constituents from Polygonum L.

Anastassiya S. Shevchenko, Raisa A. Muzychkina, Samir A. Ross, Dmitriy Yu. Korul’kin

 

Evaluation of mulching technology application for cultivation of agricultural crops

Sofiya M. Romanova, Oksana I. Ponomarenko, Ilona V. Matveyeva, Luiza K. Beisembayeva, Nurgul B. Kazangapova, Zulfiya A. Tukenova

 

Hydrogenation of aromatic nitro-compounds of а different structure in a liquid phase

Yermek Aubakirov, Larissa Sassykova, Sendilvelan Subramanian, Kathirvelu Bhaskar, Ulzhan Otzhan, Magzhan Amangeldi, Tleutai Abildin, Ardak Zhumakanova, Aisulu Zhussupova, Marmar Zharkyn

 

Research of iron-containing concentrates of Balkhash deposit (Kazakhstan) for processing of low-grade coal

Marat Tulepov, Zulkhair Mansurov, Larissa Sassykova, Dauren Baiseitov, Orken Dalelhanuly, Zhomart Ualiev, Sholpan Gabdrashova, Zhanar Kudyarova

 

Preparation and test of catalysts deposited on metal blocks used in synthesis of dimethyl and diisopropyl ethers

Larissa Sassykova, Subramanian Sendilvelan, Moldir Telbayeva, Kusman Dossumov, Kathirvelu Bhaskar

 

Study of non-hydrogen transformation of model n-alkanes and a diesel fraction over La-Zn-Mn/Al2O3 + ZSM-catalyst

Aizhan Omarova, Larissa Sassykova, Marat Tulepov, Nurbubi Zhakirova

 

Study of the chemical state of palladium ions in multilayers of a catalytic activity

Aliya Ospanova, Zheneta Tashmukhambetova, Zhaxyntay Kairbekov, Nazym Ashimkhan, Aisulu Zhussupova

 

Thermal cracking of natural bitumen in presence of activating additives

Yerdos K. Ongarbayev, Yerzhan Imanbayev, Yerbol Tileuberdi, Shynar A. Oteuli, Ainur B. Zhambolova, Zulkhair A. Mansurov, Evgenii B. Krivtsov, Anatolii K. Golovko

 

Chemically heated catalytic converter design options and performance using heated metal oxides

Subramanian Sendilvelan, Larissa Sassykova.

 

Granular rice husk based sorbents for sorption of vapors of organic and inorganic matters

Almagul R.Kerimkulova, Seitkhan Azat, Leticia Velasco, Zulkhair A. Mansurov, Peter Lodewyckx, Marat I.Tulepov, Makpal R.Kerimkulova, Inna Berezovskaya 3 , Аldan Imangazy

 

Sorption and desorption of rhenium ions by lignin sorbents

Nazira Chopabayeva

 

Bentonite-containing polymer materials for treatment of wastewater: case study

Shynar Zhumagaliyeva, Rizvangul Iminova, Gulfayruz Kairalapova, Zharylkasyn Abilov

 

Possibility of water purification from Cu2+ , Pb2+ and Cr3+ by using vermiculite

Zhansaya Lakhbayeva, Gulnarkhan Kurmangazhy, Sagdat Tazhibayeva, Dana Artykova, Kuanyshbek Musabekov

 

Sorption of heavy metal ions from aqueous solutions using zeolite modified by polyethylene glycol

Gulziya A. Seilkhanova, Madina S. Telkhozhayeva, Ainura N. Imangaliyeva, Yenlik Zh. Ussipbekova

 

Purification of waters from boron by fatty acids solid-phase extraction

Luiza K. Beisembayeva, Oksana I. Ponomarenko, Ilona V. Matveyeva, Sofiya M. Romanova, Sholpan N. Nazarkulova, Sandugash A. Sydykbayeva

 

Development of a technological procedure and selection of the corresponding optimal parameters of polysaccharides extraction from industrial wastes of tobacco production

Marat T. Shakeshev, Dmitriy Yu. Korul’kin, Raissa A. Muzychkina, Mikhail K. Nauryzbaev

 

Mechanism of thermochemical transformation of wheat grain processing wastes

Khaidar S. Tassibekov, Rustam R. Tokpayev, Zhenis Zh. Bekishev, Kanagat K. Kishibayev, Aset T. Kabulov, Sergey V. Nechipurenko, Sergey A. Yefremov, Mikhail K. Nauryzbayev

 

Comparative analysis of the modifying effect of individual polyelectrolytes and their complexes with surface-active substances

Kainzhamal I. Omarova, Moldir Zh. Kerimkulova

 

Obtaining hydrogen by aluminum interaction with water

Azhar Bayeshova, Abduali Bayeshov, Serjan Molaigan

 

Amorphous materials based on calcium phosphates

Vladimir A. Sinyayev, Elena S. Shystikova, Aigul A. Batyrbayeva, Kamalidin O. Sharipov

 

Preparation and test of slowly burning energy-intensive materials with time-delay composition

Sholpan Gabdrashova, Marat Tulepov, Igor Pustovalov, Larissa Sassykova, Nurgul Rakhova, Galiya Spanova, Bolash Hamzina, Brahim Elouadi, Yuri Kazakov

 

Copper smelter slag leaching by using H2SO4 in the presence of dichromate

Rashid K. Nadirov, Lyazzat A. Mussapyrova

 

Guide for Authors

 

The present issue of Journal of Chemical Technology and Metallurgy

was published with the financial support of the Bulgarian Fund

“Scientific Research”, Contract No КП-06-НП/48/12.12.2018.