Help with Search courses

Доц. Анета Георгиева

Доц. Димитър Пилев

Курсът “Структурно програмиране на С/C++” е допълнение към лекционния курс по дисциплината “Информатика II част" за студентите от I-ви курс на ХТМУ – София. Учебният материал е съобразен с учебния план, включващ 30 ч. л. и 30 ч. упр.

Курсът може да бъде полезен за всеки, който се интересува от встъпителен курс по структурно програмиране на С/С++.

Лекционният курс по микропроцесорна техника е  предназначен за студенти от III курс редовно и IV курс задочно обучение по специалност  „Автоматика и информационни технологии” в Химикотехнологичния и металургичен университет София.

Лекциите може да се ползват и от всички, които се интересуват от основите на микропроцесорната техника, архитектурата на съвременните микропроцесори и програмирането на асемблер за 32-битови CISC и RISC микропроцесори.