Help with Search courses

проф. д-р А.Б. Дишлиев1, доц. д-р Й.А. Ангелова2, доц. д-р С.А. Петкова3
кат. Математика, ХТМУ

1dishliev@uctm.edu
2jordanka_aa@yahoo.com, dana@uctm.edu
3petkova@uctm.edu

проф. д-р А.Б. Дишлиев1, доц. д-р Й.А. Ангелова2, доц. д-р С.А. Петкова3
кат. Математика, ХТМУ

1dishliev@uctm.edu
2jordanka_aa@yahoo.com, dana@uctm.edu
3petkova@uctm.edu

Предлаганият модул ''Интегрално смятане на функция на една реална променлива'' е един от основните раздели в математическата дисциплина "Реален математически анализ". Според действащите учебни програми за всички специалности на бакалавърската степен на обучение в нашия униветрситет този модул е част от учебната дисциплина "Математика 1 част" (М1). Учебният предмет М1 се състои от няколко модула.