Уважаеми кандидат-студенти,
На 31.05.2020, от 09:00 до 12:00 ще се проведе предварителен изпит. За да участвате в изпита, моля следвайте този линк.

Желаем Ви успех на изпита!
Уважаеми студенти,

Много Ви молим:

  1. Редактирайте Вашия профил и се уверете, че Вашия email адрес е актуален.
  2. Профил -> Редактиране на профила -> По избор: В полето ID Number (ИД номер) въведете Вашия факултетен номер (на български език: 2 букви и 4 цифри).
  3. Профил -> Редактиране на профила: В полето  Description (Описание, под Времева зона) въведете форма на обучение: редовно или задочно.
  4. Самозапишете се в съответните курсовете или изпити.