Приемането на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:

 

 1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:

 • химия и опазване на околната среда – за всички специалности;

 • математика – за всички специалности;

 • физика и астрономия – за всички специалности;

 • биология и здравно образование – за всички специалности;

 • география и икономика – за специалности Индустриален мениджмънт, Екология и опазване на околната среда, Металургия;

 • български език и литература – за всички специалности;

 • английски език; немски език; френски език – за специалностите с преподаване на съответния чужд език.

2. Оценка от положен конкурсен изпит или регионално състезание по природни науки.

3. Оценка от олимпиада или национално състезание по:

 • химия и опазване на околната среда;

 • природни науки и екология;

 • физика;

 • математика;

 • информатика;

 • български език и литература;

 • английски, френски, немски език

4. Oценкa от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе.