Помощни звена

Отдел "Учебно методичен"

Началник: инж. Станка Йоцова
тел.: (+359 2) 868-13-16
(+359 2) 81-63-109
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: umo@uctm.edu

Библиотечно-информационен център

Директор: гл. ас. д-р инж. Спаска Янева
тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: library@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"

Директор: Кръсто Кръстев
тел.: (+359 2) 962-24-21
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: kazi_krastev@abv.bg; krasto.krastev1@uctm.edu

Отдел "Научни дейности"

Организатор: маг. инж. Анна Илиева
тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

 

Отдел "Връзки с обществеността "

гл. експерт: д-р инж. Мариана Дичева

тел.: (+359 2) 81-63-110

E-mail: rectorat@uctm.edu

експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 81-63-138

E-mail: media@uctm.edu