За Университета

ХТМУ, панорамна снимка  ХТМУ, сграда А  ХТМУ, библиотека  ХТМУ, панорамна снимка

Химикотехнологичният и металургичен университет е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България. Университетът предлага обучение по широк спектър специалности в степените бакалавър, магистър и доктор и по интегрирани специалности с университети от Европа. По рейтинга на Министерството на образованието, младежта и науката ХТМУ осигурява най-добро образование по профила си в страната.

ХТМУ, панорамна снимка  ХТМУ, сграда А