СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ (прието на заседанието, проведено на 04.07.2019 г.) второто заседание на УОС ще се проведе на 19.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала „Асен Златаров” с дневен ред:
 
ДНЕВЕН РЕД
 
  1. Попълване състава на Академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.
  2. Текущи.
 
Поканват се да присъстват всички членове на УОС.
 
 
 
05.09. 2019 г.
Председател на УОС
доц. Николай Карев
 

 

ПРОТОКОЛ

от университетската изборна комисия

Протокола може да бъде изтеглен от тук.