СЪОБЩЕНИЕ

 
Съгласно дневния ред на заседанието на УОС се проведоха редовни избори за:
  1. Председател и заместник-председател на УОС;
  2. Председател и заместник-председател на КС;
  3. Членове на КС от състава на хабилитираните лица – 1;
  4. Член на КС от състава на студентския съвет – 1;
  5. Ректор на ХТМУ;
  6. Членове на АС от състава на хабилитираните лица – 19;
  7. Членове на АС от състава на нехабилитираните лица – 3;
  8. Членове на АС от състава на студентския съвет – 5.

 

Резултатите от изборите и протокола за проведените избори, може да изтеглите от тук.
Резултатите от изборите и протокола за проведените допълнителни избори, може да изтеглите от тук.
Резултатите от проведен балотаж за избор на Ректор на ХТМУ, може да изтеглите от тук.
 
Председател на университетска изборна комисия
(доц. Георги Чернев)
 
Член на университетска изборна комисия
(доц. Георги Кондев)
 
Член на университетска изборна комисия
(доц. Николай Георгиев)