Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 4 броя употребявани автомобили - частна държавна собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/.

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

2. Тръжна документация

3. Приложение 2

4. Приложение 3

5. Приложение 4

дата/час: 

25.01.2019.

 

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 4 броя употребявани автомобили - частна държавна собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/.

файлове:

Тръжен лист

дата/час: 

18.02.2019.