Актуални Новини

 

 


 26.07.2019

Интернет порталът за наука работи

(новина от медиите, Брой 30, 2019 вестник АзБуки)

Новият портал за наука, създаден от Министерството на образованието и науката, вече е достъпен.

В него се събира информация за цялото научно богатство на страната ни. Има и специална секция за младите учени. На адрес https://naukamon.eu/ всеки може да се запознае с научните програми, подкрепяни финансово от МОН, възможности за кандидатстване, най-важните научни инфраструктурни проекти в България, информация за видни български учени и други полезни ресурси. Сайтът продължава да се попълва.

В раздела за научните програми има информация на тема „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“,  „Млади учени и постдокторанти“,  „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита “.

В раздела за научни инфраструктури може да се намери информация за Националната научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на паневропейската инфраструктура ACTRIS, CTA-MAGIC – международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците, Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ –Дубна), Лабораторния комплекс в областта на фармацевтичните науки, научно-технологичния парк „София Тех Парк“, Европейския център за ядрени изследвания – ЦЕРН, и други.

 


 25.07.2019

Пролетни празници в ХТМУ – 2019

 

3 април ФОРУМ „К А Р И Е Р И - 2019”

11 май – спортният празник на ХТМУ

23 май - Ден на науката

23 май 2019 г - ХТМУ изпрати тържествено новия випуск Mагистри’2019

7 юни 2019 г . Ден на ХТМУ

На 14 юни 2019 година (петък), от 14.00 часа в Библиотечно-информационния център на ХТМУ се състоя представяне на книгата на проф. дтн инж. Николай Дишовски “Науката и технологията на каучука - история и съвременност”.

2 юли 2019 г Приключване на проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- София”

За повече информация (ТУК)

Галерия (ТУК)


 16.07.2019

Информация за успехите, постигнати при разработване на Договор по НИС 881

 

През 2016 г. е спечелен Конкурс на ФНИ-МОН за „Фундаментални научни изследвания – 2016 г.” и е сключен Договор с ФНИ ДН 07/29 от 16.12.2016 г. за срок от 3 години на стойност 120 000 лв. на тема „Изследване влиянието на метода на синтез и подложката върху свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) наноаразмерни прахове и техни въглеродни композити” с ръководител доц. д-р Людмил Фачиков.

Първият етап е приключил успешно през м. юли 2018 г. с много добра оценка.

Вторият етап тече от м. декември 2018 г. и ще приключи м. юли 2020 г.

 

За повече информация (ТУК) (ТУК) (ТУК) (ТУК(ТУК) 

 


 26.06.2019

Пресконференция по приключване на проект

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”


На 02.07.2019г. (вторник) от 11,00 часа ще се проведе заключителната пресконференция в Библиотечно-информационен център на ХТМУ (БИЦ) и последващата официална церомония през сграда „В” по повод приключване на строително - ремонтните дейности по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет– град София“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

За повече информация (ТУК)


 05.06.2019

ПОКАНА

Уважаеми преподаватели, студенти, млади учени и служители

Академичното ръководство има удоволствието на ви покани да отбележим

ДЕНЯ НА ХТМУ

7 юни 2019 г в зала „Проф. д-р Асен Златаров” от 13.30 ч

В програмата са включени следните събития:

 • Удостояване на проф. Оливиер Кашлер от Франция и проф. дтн инж. Евгения Джагарова с Почетния знак на ХТМУ

 • Връчване на Сертификати и Дипломи на новите професори, доценти, доктор на науките и доктори

 • Удостояване на преподаватели с Почетна грамота и медал

 • Връчване на Наградата на победителя в Конкурса на името на академик Иван Юхновски „За изявен млад учен в областта на органичната химия” за 2019 г и на носителя на специалната награда

 • Коктейл около фонтана

 


 30.05.2019

Ученически конкурс „Индустрията в моя регион“ – гр. Шумен

Тържествена церемония по награждаване на отличените творби

1 юни 2019 година

11.30 часа, Младежки дом гр. Шумен


 

Всички участници в конкурса получават от

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София:

 • Грамота за участие;

 • Книжка - Сборник с материалите от конкурса (есета и рисунки).

Възрастова група 1-4 клас –конкурс за рисунка

Предметна награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • АлияДженгиз Акмарал-4 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ПетраАнгелова 10г., Арт Школа Чифлигарови

 • СиянаРадева 6г., Арт Школа Чифлигарови

 

Награда от Българската асоциация на металургичната индустрия получават:

 • АхмедНесрин Ахмед-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ДаянаГалинова Василева-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ДилараГюнери Фикрет-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен


 

Възрастова група 5-8 клас–конкурс за есе на избрана тема от конкурса

Награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • Валерия Илиянова Славчева, 5а клас, IX ОУ „Панайот Волов“

 • Берна Риза Юнуз, 6 клас, СУ „Васил Левски“

 • Баръш Салих Хайредин, 8б клас, ПГМЕТТ „Христо Ботев“

 

Награда от БАМИ получават:

 • Божидара Красимирова Йовчева, 6 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав

 • Ивелина Велиславова Велева, 6а клас, IX ОУ „Панайот Волов“

 • Николай Любенов Димитров, 8 клас, ПГМЕТТ „Христо Ботев“

 

Възрастова група 9-12 клас- конкурс за есе на избрана тема от конкурса

Награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • АлександърИвелиновОгнянов, ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“

 • ДениславЗлатковМаринов, 11 клас, СУ „ЙорданЙовков“, градТутракан

 • ГалинПламеновНиколов, 16г, ЦПЛР-ОДК, ШуменКлуб,,Журналист“.

 

Награда от БАМИ получават:

 • ДениславАнгеловАнгелов, 9б клас, СУ „СаваДоброплодни“

 • МариетаПеткова, 9е клас, ПЕГ ,,НиколаВапцаров“

 • Саид Левент Саид, 15 год., ЦПЛР – СО «Младост»

 

Електронните медии за събитието: (ТУК); (ТУК); (ТУК); (ТУК); 


 13.05.2019

КЦМ 2000 АД

обявява конкурс за 7 стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях, за една академична учебна година

(2019/2020 год.)

За повече информация (ТУК)


 08.05.2019

На 11 май 2019 г. на стадиона в с. Железница ще се проведе традиционният Спортен празник на ХТМУ


Тази година празникът ще се организира съвместно с ВТУ „Тодор Каблешков”

 

Програма за 11 май

8.30 ч Тръгване с организиран транспорт от катедра ФВС на ХТМУ

9.30 ч Пристигане на стадиона в с. Железница

10.00 ч Отксриване на празника и награждаване на студенти- спортисти

10.00 ч -12.00 ч – състезания по:

лекоатлетически крос, футбол, бадминтон, хокей на трева, стрелба с лък и игри

12.00 ч Закриване на празника

 

Очакваме всички почитатели на спорта и приятни емоции в планината!


 07.05.2019

Ученически конкурс „Индустрията в моя регион" 2019 - Шумен

 

Ученически конкурс за есе на тема "Индустрията в моя регион", се организира за трети пореден път за учениците от община Шумен. 

Организатори на ежегодния конкурс са Химикотехнологичният и металургичен университет – София и Българската асоциация на металургичната индустрия. Инициативата е под патронажа на кмета на Шумен г-н Любомир Христов. Спонсор на проявата е „Алкомет“ АД, гр. Шумен. Надпреварата цели да предизвика интереса на младите хора към професията на металурга.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в Шумен и региона.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи – от пети до осми клас и от девети до дванадесети клас.

Участниците от първата категория ще пишат есе на тема по избор – „Индустрията в моя град“ или „Металите – материалите на бъдещето“.

Учениците от втората възрастова категория също имат възможност за избор и могат да работят по темите – „Металите – технология и приложение“ или „Инженерът – творец на бъдещето“.

За най-малките ученици – от 1 до 4 клас ще се проведе съпътстващ конкурс за рисунка "Индустрията в моя регион".

 

Крайният срок за изпращане на творбите е 15 май на e-mail konkurs@uctm.edu, като в него се посочат име и фамилия на участника, училището, в което учи и от кой клас е.

Предвидени са предметни награди, които ще бъдат връчени на Деня на детето 1 юни.


 30.04.2019

Акад. Минчо Хаджийски с интервю във вестник АзБуки

"Бъдещето иска индивидуализирано образование"

За повече информация (ТУК)


 18.04.2019

Академичната общност на Химикотехнологичния и металургичен университет удостои проф.дтн инж. Цоло Вутов 

с Почетния знак на ХТМУ

На тържествената церемония присъстваха представители на Геотехмин ООД, НТС по минно дело, геология и металургия,д-р Иван Вутов - зам. председател на УС на КРИБ, членове на Съвета на ректорите с председателя проф. д-р инж. Любен Тотев, чл. кор. проф. Георги Михов-ректор на ТУ, проф. Стати Статев-ректор на УНСС, академик Стефан Воденичаров от БАН, ректорското ръководство, декани, ръководители на катедри от Факултета по металургия и материалознание.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов получи високото отличие на ХТМУ за неговата 70- та годишнина и заслугите му за многостранните академични и професионални взаимоотношения между ХТМУ и НТС по минно дело, геология и металургия.( кратки данни за проф. Вутов .....тук)

В благодарственото си слово проф. Вутов отбеляза, че тази награда е признание за целия колектив, който стои зад него. Той подчерта огромната заслуга на ХТМУ за обучение на кадри за металургичната индустрия на България. И направи делово предложение към представителите на техническите вузове, УНСС и БАН за съвместен проект, финансиран от Геотехмин, за решаване на належащи проблеми в миннодобивната промишленост.

Галерия снимки (ТУК)


 10.04.2019

Учени от Химикотехнологичния и металургичен университет разработиха молекулни превключватели, които в бъдеще ще се използват за съхраняване на зелена енергия и големи масиви с информация.

Линк към БНТ


 07.04.2019

Завърши ученическият конкурс "Индустрията в моя регион" за Радомир и региона

 

Теми за участие в конкурса:

Индустрията в моя град има бъдеще

Металите в дигиталния свят

Инженерът-творец на бъдещето

Рециклиране – свят без отпадъци

 

Конкурсът за есе, презентация и художествено произведение

се проведе в три възрастови категории:

 • ученици от 1-ви до 4-ти клас,

 • ученици от 5-ти до 7-ми клас и

 • ученици от 8-ми до 12 клас.

 

УЧАСТВАХА общо 52 ученици от училищата в региона:

ТПГ "Никола Вапцаров”

ПГТ " Юрий Гагарин"

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

НУ “Архимандрит Зиновий”

 

ОУ “Христо Смирненски”

ОУ "Иван Вазов"–с.Извор, общ. Радомир

ОУ„Христо Ботев”- с.Дрен, общ. Радомир

 

КЛАСИРАНЕ

Възрастова категория ученици от 1-4 клас

1 място - Божидар Владимиров, 3в клас, НУ “Архимандрит Зиновий

2 място - Александър Станишев, 4в клас, НУ “Архимандрит Зиновий

3 място – Калия Назърска, 4г клас, ОУ “Христо Смирненски”

 

Възрастова категория ученици от 5-7 клас

1 място - Евелина Стойнева, 6в клас, ОУ “Христо Смирненски”

2 място - Методея Милчева, 6б клас, ОУ “Христо Смирненски”

3 място - Евелин Кирилова, 5 клас, ОУ “Христо Ботев”, с. Дрен общ. Радомир

 

Възрастова категория ученици от 8-12 клас

1 място – Памела Веселинова, 9а клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

2 място – Цвета Стаменова, 9а клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

3 място – Робърт Николов, 8 клас, ПГТ “Юрий Гагарин”

 

Тържествената церемония по връчване на предметните награди и грамоти, осигурени от спонсорите на конкурса и организаторите, се проведе на 10.04. 2019 г. от 15.00 часа в Младежкия дом, гр. Радомир, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №23.

За повече информация (ТУК)

 

Наградите бяха осигурени от фирмите спонсори на събитието - Леяро ковашки  машиностроителен комплекс, Стомана Индъстри, Металко България, БАМИ и ХТМУ.

На събитието награди получиха и участници в проведения регионален конкурс в гр. Перник.

Това е поредната инициатива на БАМИ и Химико Технологичният и Металургичен университет за организиране на регионални конкурси и връзката на бизнеса с образованието.

 

Още снимков материал от награждаването може да се намери на страницата на БАМИ (ТУК)


 28.03.2019

Конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас”

На 29.03.2019 г. в Библиотечно-информационния център на ХТМУ бяха тържествено отбелязани „Дните на франкофонията и обединена Европа в ХТМУ” и се състоя награждаването на учениците, взели участие в обявеното в края на 2018г. традиционно състезание за най-добра презентация на тема „Химичните технологии около нас”. Тържеството беше открито от проф. д-р инж. Сеня Терзиева, зам.-Ректор по Акредитация и качество на обучението.

Първите три награди получиха: Катрин Цекова (най-добра презентация на френски език), Дани Петрова, Лиана Пейчинова и Ани Тодорова (най-добра презентация на немски език) и Димитър Чолаков (най-добра презентация на български език). В конкурса участваха общо 20 ученици от ЕГ „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик, СУ „Св. Св. Кирил и Методи”, гр. Козлодуй, 35 СУ ”Добри Войников“ гр.София, ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ гр. София. На всички участници бяха раздадени грамоти и сувенири за проявеното старание и творчество. Грамоти за подкрепата и съдействието получиха и преподаватели от училищата. Всяко училище бе отличено и с наградна купа.

Галерия снимки (ТУК)


 27.03.2019

Форум "Кариери – 2019"

Ръководството и Кариерният център на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ имат удоволствието да ви поканят да присъствате на форума "Кариери – 2019", който ще се проведе на 3 април 2018 г. (сряда) в сграда Б на ХТМУ от 9.00 часа (във фоайето между зали 19 и 22).

Събитието е 13-то поред и в него ще участват водещи компании от химичната и металургичната промишленост, които ще представят своята дейност, възможностите за стаж, работа и развитие.

Форумът „Кариери – 2019” ще даде възможност на възпитаниците на ХТМУ да се срещнат със своите бъдещи работодатели, да осъществят директен контакт и да зададат своите въпроси, свързани с професионалната си реализация.

Заповядайте!  

Постер форум Кариери 2019


 07.03.2019

Национален конкурс за  наградата на името на

Академик Иван Юхновски - "За изявен млад учен в областта на органичната химия" за 2019 г.


Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България обявяват третото издание на Национален конкурс за  наградата на името на Акад. Иван Юхновски - "За изявен млад учен в областта на органичната химия". Конкурсът е ежегоден, а наградата е индивидуална (грамота и парична сума от 1 000 лв.)  и се връчва на тържеството за отбелязване на Деня на ХТМУ .

Статут и Правилник на конкурса (тук)

 


 07.03.2019

Награди за две млади дами - възпитанички на ХТМУ в рубриката "КРАСИВ УМ" на вестник АзБуки"

(тук)

(тук)


 26.02.2019

ЗАВЪРШИ ЕДИНАДЕСЕТИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН ТУРНИР

„ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ”

СЪС СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ВОЛЕЙБОЛ

11-18 февруари 2019

На 18 февруари 2019 г в ХТМУ завърши истински волейболен празник с участието на 26 отбора юноши и девойки от 19 средни училища в София (9 ФЕГ, 132 СУ, 164 ГПИЕ, 21 СУ, 73 СУ, НФСГ, II -ра АЕГ, ПГЖПТ, 51 СУ, 35 СЕУ, 157 ГПИЕ, СГАСГ, I – ва АЕГ, ПГпо транспорт, НПМГ, НГДЕК, СГСАГ, 31 СУЧЕМ, СУ „Хр. Ботев” с. Горна Малина ).

Шест дни спортната зала на университета беше арена на феърплей състезание с кипящите емоции на игрището и възторжената подкрепа на публиката от съученици и приятели.

Крайното класиране е:

при девойките

 • 9 ФЕГ- първо място с треньор Марина Анвгелова

 • 51 СУ „Елисавета Багряна“ с треньор Николай Йосифов

 • 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ с треньор Иван Иванов

 • Националната финансово-стопанска гимназия с треньор Стефка Василева

при юношите

- 2-ра АЕГ „Томас Джеферсън“ – първо място с треньор

Теодора Цанова

- 51 СУ „Елисавета Багряна“ с треньор Николай Йосифов

- 132 СУ „Ваня Войнова“ с треньор Надежда Пенчева

- 1-ва АЕГ с треньор Христо Христов

Тези осем отбори ще отнесат в училищата си красиви купи на победители.

Всички 312 участници в състезанието получиха сертификати, а техните треньори бяха отличени с грамоти.

Галерия снимки (ТУК)


 18.02.2019

ХТМУ - отличник в три професионални направления за 2018 г.

- материали и материалознание

- металургия

- химични технологии