Актуални Новини

 

 


 18.02.2019

ХТМУ - отличник в три професионални направления за 2018 г.

- материали и материалознание

- металургия

- химични технологии

 


 08.02.2019

ХТМУ е отново в челната тройка на български университети по научна продукция и постижения

Три български университета влизат в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2018/2019 г. А това са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Медицинският университет, София и Химикотехнологичният и металургичен университет. Този Рейтинг обхваща 2500 висши училища от цял свят, които се оценяват според научните си публикации. 

„С 393 места напред е минало за година третото българско висше училище в класацията - Химикотехнологичният и металургичен университет. Тази година той е на 1884-о място в световната класация. В подреждането за Европа е на 690-о място ".

 


 08.02.2019

Фондация „Еврика” връчи традиционните награди за 2018 в четири категории

 

За постижения в науката наградата получи възпитаничката на ХТМУ инженер - биотехнолог Елена Кръчмарова.

Д-р инж. Елена Кръчмарова е завършила нашия университет през 2010 г., след което започва работа в Института по молекулярна биология

„Акад. Румен Цанев” на БАН. В периода 2015-2018 е задочен докторант., а от юли 2018 г е главен асистент към института. Наградата е за отлична защита на дисертацията си „Човешкият белтък интерферон гама и неговите мутантни аналози с ключова роля във вродения и придобит имунитет”. Има специализации във Франция и Германия, съавтор е на два патента, с публикации в списания с импакт фактор, участва в колективите на 8 научни проекта.

 


 07.02.2019

СПОМЕН ЗА АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЖЕЛЯЗКОВ

През 2018 г. се навършиха 100 години от рождението и 25 години от смъртта на академик Желязков.

Поколения българи познават или са използвали лекарства като прениламина, фурантрила, пирамема, темпалгин, требестан и др. Едва ли много от тях знаят, че академик Желязков е един от създателите, ако не и основател на българската фармацевтика, която бе създадена на основата на оригинална българска фармацевтична наука. Всички тези лекарства бяха ”рожба” на Научно-изследователския химикофармацевтичен институт (НИХФИ). През онези далечни години ( след 1947 г) в България е имало остър недостиг от лекарства. Младият химик и учен получава задача да се опита да организира родни технологии и произвоство на лекарствени средства, за да се създадат нови препарати. Той събира малък колектив – фармацевт и фармаколог.И започва пионерскат дейност, съпътствана, разбира се, с трудности от липсата на опит.Но след време в световната наука е позната школата на акад. Желязков в областта на синтеза на биологичноактивни съединения и създадените лекарствени препарати и технологии. А фармацевтичната промишбеност в България достига до внушителните около 3 % от валутните приходи на страната, а България се нарежда на шесто място в света по производство и износ на лекарствени препарати.

Академик Желязков напомнял, че още Пастоьр е казал, че „Има една наука и тя е неделима от нейното приложение в практиката”. Според акад. Желязков „адаптивната реакция” на науката трябва да се изразява в ориентация към стратегическите направления. Затова и като директор на НИХФИ, професор във Висшия химикотехнологичен институт, главен научен секретар на БАН и зам. председател на БАН, първи зам. председател на Държавни комитет за наука и технически прогрес той е бил радетел за своето верую –пълно себеотдаване на науката, грижа за младите учени и изследователи, опезпечаване на научните изследвания с модерна техника и апарати. За него най-точната мярка в науката не е само талантът, а преди всичко упоритият труд и конкретният приложим резултат от новаторските постижения в работата. Бил е изключително скромен човек и учен – казвал е, че „когато помогна на някой от „ти” или „аз” да се превърне в „ние”, това наистина е щастие за мен.”

Поколения студенти и преподаватели-колеги от нашия университет в онези години са били щастливи, че са се докоснали до тази ”вселена”, наречена академик Любомир Желязков.

 


 05.02.2019

Академик Минчо Хаджийски получи най-.високото държавно отличие орден "Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен

 

Видеоматериал (ТУК)


 29.01.2019

СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл.4 / ПМС №90

За летен семестър на учебната 2018/2019 ще се отпускат стипендии на следните студенти:

ЗАПИСАЛИ семестъра, РЕДОВНА форма на обучение, ДЪРЖАВНА поръчка,

ОКС „БАКАЛАВЪР от I до IV курс и ОКС „МАГИСТЪР” I и II курс,За повече информация ТУК