Актуални Новини

 

 


 16.09.2019

Започна новата 2019/2020 академична година

С тържествена церемония на 09.09.2019 г в зала „проф.д-р Асен Златаров“ бе открита новата учебна година.

Официални гости на тържеството бяха д-р Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, д-р ик.н Иван Златинов – председател на Съвета на директорите на МакМетал Холдинг АД, Тихомир Тошев – управител на КредитЦентър, г-н Светослав Йорданов – заместник-кмет на район „Студентски” – Столична община, г-жа Симона Пейчева – световна шампионка по художествена гимнастика, както и ректори на университета от минали мандати.

В приветственото си слово Ректорът на университета проф. д-р инж. Сеня Терзиева поздрави бъдещите инженери и им пожела да бъдат смели, ученолюбиви и иновативни, за да успеят.

Първокурсничката Виктория Гончева от специалнот Химично инженерство с преподаване на немски език ( републиканска шампионка по планинско ориентиране) бе избрана да поднесе приветствието от името на първокурсниците - „Пред нас е пътят, който трябва да извървим с отговорност и любопитство към новите знания и умения, да съпреживеем с академичната общност на университета успехите и предизвикателствата, да бъдем новите млади иноватори в науката.“

Приветствия към студентите отправиха зам.- министърът на МОН д-р Петър Николов и председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов.

По традиция първокурсниците с най-висок приемен бал от специалността получиха своите студентски книжки и награди от Ректора проф. д-р Сеня Терзиева

Церемонията завърши с музикалния поздрав от ръководството с изпълнението на трио”Тенорите”.

Галерия (ТУК)


 25.08.2019

 

Българската наука е на световно ниво

"Българската наука е на световно ниво" -  доц. д-р инж. Данчо Даналев с интервю пред седмичника  "Седмицата", издание на Компакт медиа ООД Горна Оряховица

За повече информация (ТУК)


 26.07.2019

Интернет порталът за наука работи

(новина от медиите, Брой 30, 2019 вестник АзБуки)

Новият портал за наука, създаден от Министерството на образованието и науката, вече е достъпен.

В него се събира информация за цялото научно богатство на страната ни. Има и специална секция за младите учени. На адрес https://naukamon.eu/ всеки може да се запознае с научните програми, подкрепяни финансово от МОН, възможности за кандидатстване, най-важните научни инфраструктурни проекти в България, информация за видни български учени и други полезни ресурси. Сайтът продължава да се попълва.

В раздела за научните програми има информация на тема „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“,  „Млади учени и постдокторанти“,  „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита “.

В раздела за научни инфраструктури може да се намери информация за Националната научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на паневропейската инфраструктура ACTRIS, CTA-MAGIC – международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците, Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ –Дубна), Лабораторния комплекс в областта на фармацевтичните науки, научно-технологичния парк „София Тех Парк“, Европейския център за ядрени изследвания – ЦЕРН, и други.

 


 25.07.2019

Пролетни празници в ХТМУ – 2019

 

3 април ФОРУМ „К А Р И Е Р И - 2019”

11 май – спортният празник на ХТМУ

23 май - Ден на науката

23 май 2019 г - ХТМУ изпрати тържествено новия випуск Mагистри’2019

7 юни 2019 г . Ден на ХТМУ

На 14 юни 2019 година (петък), от 14.00 часа в Библиотечно-информационния център на ХТМУ се състоя представяне на книгата на проф. дтн инж. Николай Дишовски “Науката и технологията на каучука - история и съвременност”.

2 юли 2019 г Приключване на проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- София”

За повече информация (ТУК)

Галерия (ТУК)


 16.07.2019

Информация за успехите, постигнати при разработване на Договор по НИС 881

 

През 2016 г. е спечелен Конкурс на ФНИ-МОН за „Фундаментални научни изследвания – 2016 г.” и е сключен Договор с ФНИ ДН 07/29 от 16.12.2016 г. за срок от 3 години на стойност 120 000 лв. на тема „Изследване влиянието на метода на синтез и подложката върху свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) наноаразмерни прахове и техни въглеродни композити” с ръководител доц. д-р Людмил Фачиков.

Първият етап е приключил успешно през м. юли 2018 г. с много добра оценка.

Вторият етап тече от м. декември 2018 г. и ще приключи м. юли 2020 г.

 

За повече информация (ТУК) (ТУК) (ТУК) (ТУК(ТУК) 

 


 26.06.2019

Пресконференция по приключване на проект

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”


На 02.07.2019г. (вторник) от 11,00 часа ще се проведе заключителната пресконференция в Библиотечно-информационен център на ХТМУ (БИЦ) и последващата официална церомония през сграда „В” по повод приключване на строително - ремонтните дейности по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет– град София“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

За повече информация (ТУК)


 05.06.2019

ПОКАНА

Уважаеми преподаватели, студенти, млади учени и служители

Академичното ръководство има удоволствието на ви покани да отбележим

ДЕНЯ НА ХТМУ

7 юни 2019 г в зала „Проф. д-р Асен Златаров” от 13.30 ч

В програмата са включени следните събития:

 • Удостояване на проф. Оливиер Кашлер от Франция и проф. дтн инж. Евгения Джагарова с Почетния знак на ХТМУ

 • Връчване на Сертификати и Дипломи на новите професори, доценти, доктор на науките и доктори

 • Удостояване на преподаватели с Почетна грамота и медал

 • Връчване на Наградата на победителя в Конкурса на името на академик Иван Юхновски „За изявен млад учен в областта на органичната химия” за 2019 г и на носителя на специалната награда

 • Коктейл около фонтана

 


 30.05.2019

Ученически конкурс „Индустрията в моя регион“ – гр. Шумен

Тържествена церемония по награждаване на отличените творби

1 юни 2019 година

11.30 часа, Младежки дом гр. Шумен


 

Всички участници в конкурса получават от

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София:

 • Грамота за участие;

 • Книжка - Сборник с материалите от конкурса (есета и рисунки).

Възрастова група 1-4 клас –конкурс за рисунка

Предметна награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • АлияДженгиз Акмарал-4 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ПетраАнгелова 10г., Арт Школа Чифлигарови

 • СиянаРадева 6г., Арт Школа Чифлигарови

 

Награда от Българската асоциация на металургичната индустрия получават:

 • АхмедНесрин Ахмед-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ДаянаГалинова Василева-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен

 • ДилараГюнери Фикрет-3 клас, "Арт" школакъм ЦПЛР-ОДК Шумен


 

Възрастова група 5-8 клас–конкурс за есе на избрана тема от конкурса

Награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • Валерия Илиянова Славчева, 5а клас, IX ОУ „Панайот Волов“

 • Берна Риза Юнуз, 6 клас, СУ „Васил Левски“

 • Баръш Салих Хайредин, 8б клас, ПГМЕТТ „Христо Ботев“

 

Награда от БАМИ получават:

 • Божидара Красимирова Йовчева, 6 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав

 • Ивелина Велиславова Велева, 6а клас, IX ОУ „Панайот Волов“

 • Николай Любенов Димитров, 8 клас, ПГМЕТТ „Христо Ботев“

 

Възрастова група 9-12 клас- конкурс за есе на избрана тема от конкурса

Награда от АЛКОМЕТ АД гр. Шумен получават:

 • АлександърИвелиновОгнянов, ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“

 • ДениславЗлатковМаринов, 11 клас, СУ „ЙорданЙовков“, градТутракан

 • ГалинПламеновНиколов, 16г, ЦПЛР-ОДК, ШуменКлуб,,Журналист“.

 

Награда от БАМИ получават:

 • ДениславАнгеловАнгелов, 9б клас, СУ „СаваДоброплодни“

 • МариетаПеткова, 9е клас, ПЕГ ,,НиколаВапцаров“

 • Саид Левент Саид, 15 год., ЦПЛР – СО «Младост»

 

Електронните медии за събитието: (ТУК); (ТУК); (ТУК); (ТУК); 


 13.05.2019

КЦМ 2000 АД

обявява конкурс за 7 стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях, за една академична учебна година

(2019/2020 год.)

За повече информация (ТУК)


 08.05.2019

На 11 май 2019 г. на стадиона в с. Железница ще се проведе традиционният Спортен празник на ХТМУ


Тази година празникът ще се организира съвместно с ВТУ „Тодор Каблешков”

 

Програма за 11 май

8.30 ч Тръгване с организиран транспорт от катедра ФВС на ХТМУ

9.30 ч Пристигане на стадиона в с. Железница

10.00 ч Отксриване на празника и награждаване на студенти- спортисти

10.00 ч -12.00 ч – състезания по:

лекоатлетически крос, футбол, бадминтон, хокей на трева, стрелба с лък и игри

12.00 ч Закриване на празника

 

Очакваме всички почитатели на спорта и приятни емоции в планината!


 07.05.2019

Ученически конкурс „Индустрията в моя регион" 2019 - Шумен

 

Ученически конкурс за есе на тема "Индустрията в моя регион", се организира за трети пореден път за учениците от община Шумен. 

Организатори на ежегодния конкурс са Химикотехнологичният и металургичен университет – София и Българската асоциация на металургичната индустрия. Инициативата е под патронажа на кмета на Шумен г-н Любомир Христов. Спонсор на проявата е „Алкомет“ АД, гр. Шумен. Надпреварата цели да предизвика интереса на младите хора към професията на металурга.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в Шумен и региона.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи – от пети до осми клас и от девети до дванадесети клас.

Участниците от първата категория ще пишат есе на тема по избор – „Индустрията в моя град“ или „Металите – материалите на бъдещето“.

Учениците от втората възрастова категория също имат възможност за избор и могат да работят по темите – „Металите – технология и приложение“ или „Инженерът – творец на бъдещето“.

За най-малките ученици – от 1 до 4 клас ще се проведе съпътстващ конкурс за рисунка "Индустрията в моя регион".

 

Крайният срок за изпращане на творбите е 15 май на e-mail konkurs@uctm.edu, като в него се посочат име и фамилия на участника, училището, в което учи и от кой клас е.

Предвидени са предметни награди, които ще бъдат връчени на Деня на детето 1 юни.


 30.04.2019

Акад. Минчо Хаджийски с интервю във вестник АзБуки

"Бъдещето иска индивидуализирано образование"

За повече информация (ТУК)


 18.04.2019

Академичната общност на Химикотехнологичния и металургичен университет удостои проф.дтн инж. Цоло Вутов 

с Почетния знак на ХТМУ

На тържествената церемония присъстваха представители на Геотехмин ООД, НТС по минно дело, геология и металургия,д-р Иван Вутов - зам. председател на УС на КРИБ, членове на Съвета на ректорите с председателя проф. д-р инж. Любен Тотев, чл. кор. проф. Георги Михов-ректор на ТУ, проф. Стати Статев-ректор на УНСС, академик Стефан Воденичаров от БАН, ректорското ръководство, декани, ръководители на катедри от Факултета по металургия и материалознание.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов получи високото отличие на ХТМУ за неговата 70- та годишнина и заслугите му за многостранните академични и професионални взаимоотношения между ХТМУ и НТС по минно дело, геология и металургия.( кратки данни за проф. Вутов .....тук)

В благодарственото си слово проф. Вутов отбеляза, че тази награда е признание за целия колектив, който стои зад него. Той подчерта огромната заслуга на ХТМУ за обучение на кадри за металургичната индустрия на България. И направи делово предложение към представителите на техническите вузове, УНСС и БАН за съвместен проект, финансиран от Геотехмин, за решаване на належащи проблеми в миннодобивната промишленост.

Галерия снимки (ТУК)


 10.04.2019

Учени от Химикотехнологичния и металургичен университет разработиха молекулни превключватели, които в бъдеще ще се използват за съхраняване на зелена енергия и големи масиви с информация.

Линк към БНТ


 07.04.2019

Завърши ученическият конкурс "Индустрията в моя регион" за Радомир и региона

 

Теми за участие в конкурса:

Индустрията в моя град има бъдеще

Металите в дигиталния свят

Инженерът-творец на бъдещето

Рециклиране – свят без отпадъци

 

Конкурсът за есе, презентация и художествено произведение

се проведе в три възрастови категории:

 • ученици от 1-ви до 4-ти клас,

 • ученици от 5-ти до 7-ми клас и

 • ученици от 8-ми до 12 клас.

 

УЧАСТВАХА общо 52 ученици от училищата в региона:

ТПГ "Никола Вапцаров”

ПГТ " Юрий Гагарин"

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

НУ “Архимандрит Зиновий”

 

ОУ “Христо Смирненски”

ОУ "Иван Вазов"–с.Извор, общ. Радомир

ОУ„Христо Ботев”- с.Дрен, общ. Радомир

 

КЛАСИРАНЕ

Възрастова категория ученици от 1-4 клас

1 място - Божидар Владимиров, 3в клас, НУ “Архимандрит Зиновий

2 място - Александър Станишев, 4в клас, НУ “Архимандрит Зиновий

3 място – Калия Назърска, 4г клас, ОУ “Христо Смирненски”

 

Възрастова категория ученици от 5-7 клас

1 място - Евелина Стойнева, 6в клас, ОУ “Христо Смирненски”

2 място - Методея Милчева, 6б клас, ОУ “Христо Смирненски”

3 място - Евелин Кирилова, 5 клас, ОУ “Христо Ботев”, с. Дрен общ. Радомир

 

Възрастова категория ученици от 8-12 клас

1 място – Памела Веселинова, 9а клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

2 място – Цвета Стаменова, 9а клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

3 място – Робърт Николов, 8 клас, ПГТ “Юрий Гагарин”

 

Тържествената церемония по връчване на предметните награди и грамоти, осигурени от спонсорите на конкурса и организаторите, се проведе на 10.04. 2019 г. от 15.00 часа в Младежкия дом, гр. Радомир, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №23.

За повече информация (ТУК)

 

Наградите бяха осигурени от фирмите спонсори на събитието - Леяро ковашки  машиностроителен комплекс, Стомана Индъстри, Металко България, БАМИ и ХТМУ.

На събитието награди получиха и участници в проведения регионален конкурс в гр. Перник.

Това е поредната инициатива на БАМИ и Химико Технологичният и Металургичен университет за организиране на регионални конкурси и връзката на бизнеса с образованието.

 

Още снимков материал от награждаването може да се намери на страницата на БАМИ (ТУК)


 28.03.2019

Конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас”

На 29.03.2019 г. в Библиотечно-информационния център на ХТМУ бяха тържествено отбелязани „Дните на франкофонията и обединена Европа в ХТМУ” и се състоя награждаването на учениците, взели участие в обявеното в края на 2018г. традиционно състезание за най-добра презентация на тема „Химичните технологии около нас”. Тържеството беше открито от проф. д-р инж. Сеня Терзиева, зам.-Ректор по Акредитация и качество на обучението.

Първите три награди получиха: Катрин Цекова (най-добра презентация на френски език), Дани Петрова, Лиана Пейчинова и Ани Тодорова (най-добра презентация на немски език) и Димитър Чолаков (най-добра презентация на български език). В конкурса участваха общо 20 ученици от ЕГ „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик, СУ „Св. Св. Кирил и Методи”, гр. Козлодуй, 35 СУ ”Добри Войников“ гр.София, ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ гр. София. На всички участници бяха раздадени грамоти и сувенири за проявеното старание и творчество. Грамоти за подкрепата и съдействието получиха и преподаватели от училищата. Всяко училище бе отличено и с наградна купа.

Галерия снимки (ТУК)


 27.03.2019

Форум "Кариери – 2019"

Ръководството и Кариерният център на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ имат удоволствието да ви поканят да присъствате на форума "Кариери – 2019", който ще се проведе на 3 април 2018 г. (сряда) в сграда Б на ХТМУ от 9.00 часа (във фоайето между зали 19 и 22).

Събитието е 13-то поред и в него ще участват водещи компании от химичната и металургичната промишленост, които ще представят своята дейност, възможностите за стаж, работа и развитие.

Форумът „Кариери – 2019” ще даде възможност на възпитаниците на ХТМУ да се срещнат със своите бъдещи работодатели, да осъществят директен контакт и да зададат своите въпроси, свързани с професионалната си реализация.

Заповядайте!  

Постер форум Кариери 2019


 07.03.2019

Национален конкурс за  наградата на името на

Академик Иван Юхновски - "За изявен млад учен в областта на органичната химия" за 2019 г.


Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България обявяват третото издание на Национален конкурс за  наградата на името на Акад. Иван Юхновски - "За изявен млад учен в областта на органичната химия". Конкурсът е ежегоден, а наградата е индивидуална (грамота и парична сума от 1 000 лв.)  и се връчва на тържеството за отбелязване на Деня на ХТМУ .

Статут и Правилник на конкурса (тук)

 


 07.03.2019

Награди за две млади дами - възпитанички на ХТМУ в рубриката "КРАСИВ УМ" на вестник АзБуки"

(тук)

(тук)


 26.02.2019

ЗАВЪРШИ ЕДИНАДЕСЕТИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН ТУРНИР

„ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ”

СЪС СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ВОЛЕЙБОЛ

11-18 февруари 2019

На 18 февруари 2019 г в ХТМУ завърши истински волейболен празник с участието на 26 отбора юноши и девойки от 19 средни училища в София (9 ФЕГ, 132 СУ, 164 ГПИЕ, 21 СУ, 73 СУ, НФСГ, II -ра АЕГ, ПГЖПТ, 51 СУ, 35 СЕУ, 157 ГПИЕ, СГАСГ, I – ва АЕГ, ПГпо транспорт, НПМГ, НГДЕК, СГСАГ, 31 СУЧЕМ, СУ „Хр. Ботев” с. Горна Малина ).

Шест дни спортната зала на университета беше арена на феърплей състезание с кипящите емоции на игрището и възторжената подкрепа на публиката от съученици и приятели.

Крайното класиране е:

при девойките

 • 9 ФЕГ- първо място с треньор Марина Анвгелова

 • 51 СУ „Елисавета Багряна“ с треньор Николай Йосифов

 • 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ с треньор Иван Иванов

 • Националната финансово-стопанска гимназия с треньор Стефка Василева

при юношите

- 2-ра АЕГ „Томас Джеферсън“ – първо място с треньор

Теодора Цанова

- 51 СУ „Елисавета Багряна“ с треньор Николай Йосифов

- 132 СУ „Ваня Войнова“ с треньор Надежда Пенчева

- 1-ва АЕГ с треньор Христо Христов

Тези осем отбори ще отнесат в училищата си красиви купи на победители.

Всички 312 участници в състезанието получиха сертификати, а техните треньори бяха отличени с грамоти.

Галерия снимки (ТУК)


 18.02.2019

ХТМУ - отличник в три професионални направления за 2018 г.

- материали и материалознание

- металургия

- химични технологии