С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

По предложение на ректора на ХТМУ на 13.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала „Асен Златаров” ще се проведе заседание на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ с дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчетен доклад на академичното ръководството за състоянието и дейността на ХТМУ за периода от 01 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.

  2. Отчетен доклад на контролния съвет на ХТМУ за периода от 01 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.

  3. Попълване на състава на Контролния съвет на ХТМУ.

  4. Текущи.

 

Поканват се да присъстват всички членове на УОС.

 

22.11.2018 г.

Председател на УОС

проф. Ангел Дишлиев