СРОКОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРАВА

през учебната 2018/2019г.

 

1. За студенти ОКС „бакалавър“

Семестриално завършили

11.02 – 22.02.2019г.

19.08 – 30.08.2019г.

Незавършили семестриално

17.06 – 05.07.2019г.


 

2. За всички студенти ОКС „магистър“

16.09 – 27.09.2019г.