ОКС МАГИСТЪР след средно образование, спец. "Химично и биохимично инженерство"

Изтегли целия график от ТУК (стандартен PDF формат)

Изтегли графика за предходната учебна година от ТУК (стандартен PDF формат)

.