Класиране Магистри

 

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на състезателен бал, който се образува, както следва:

-среден успех от курса на обучение;

-оценка от дипломирането / държавен изпит или дипломна защита /;

За завършилите ХТМУ средния успех от курса на обучение се умножава с коефициент 1.2.