ЗАПИСВАНЕ:
От 23.06.2018 до 28.07.2018 в стая 201, сграда А на ХТМУ.

Работно време: 8.30-12 и от 13:00 до 15:00 часа.
Всеки работен ден, включително 23.06 (събота) и 28.07 (събота).