СПЕЦИАЛНОСТИ

Прием за учебната 2019 - 2020 г. след завършено средно образование

 

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование (срок на обучение - 4 години)

 

 

 

 

Учебни такси.
Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет. Таксата се плаща на два пъти.
Студентите, приети за редовно обучение, имат право да кандидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.