Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер

Дата на първо публикуване

Предмет

Връзка с АОП

Статус
1
23.05.2017
-
активна
2
29.05.2017
-
активна
3 08.06.2017

Изработване на видеоклип за популяризиране на науката

- активна
4