Началник УМО
инж. Станка Йоцова
тел: 02 8163 109
E-mail:  umo@uctm.edu
 

Организатор учебна дейност
инж. Искра Йошовска
Телефони: 02 81-63-135
E-mail:  umo@uctm.edu


ДЕКАНАТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ И ОБУЧЕНИЕ
Експерт - инж. Станка Йоцова
тел: 02 8163 119
E-mail: tanya@uctm.edu,office_inter@uctm.edu

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Секретар - инж. Димитрина Масларова
Телефон: 02 8163 118
E-mail: dpm@uctm.edu


Инспектори:

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
инж. Зорница Георгиева
тел: 02 8163 113
E-mail: organkan@uctm.edu

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО
Севдалина Георгиева
тел: 02 8163 114
E-mail: fhsi@uctm.edu

ФАКУЛТЕТ ПО МЕТАЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
Снежанка Цветанова
тел: 02 8163 115
E-mail: snejka@uctm.edu