Търг

предмет: 

търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 4 броя употребявани автомобили - частна държавна собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/

файлове:

Заповед и документи за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

17.02.2017.