Търг

предмет: 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

файлове:

Заповед и документи за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

18.11.2016.