ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ

на Академичното ръководство

за състоянието и дейността на ХТМУ за периода:

 

 

01 юли 2011 – 31 октомври 2012 година

01 ноември 2012 – 31 октомври 2013 година

01 юли 2011 – 31 юни 2015 година

01 юли 2015 – 30 ноември 2016 година

01 декември 2016 – 30 ноември 2017 година