- диплома за висше образование - копие ;

- три снимки / формат 3,5 x 4,5 см. /;

- фактура за платена семестриална такса;

- документи за записване на нови студенти (по образец) от ХТМУ, зала 201,сгр. А;

- медицинско удостоверение за завършилите друго ВУ.