За редовна и задочна форма на обучение могат да кандидатстват всички български и чужди граждани, които:


 

-имат завършена образователна степен бакалавър или професионален бакалавър по ....;

-нямат заболявания противопоказани за обучението им / тежки алергии и далтонизъм /

-не излежават присъди


 

За платено обучение се приемат кандидати с минимален успех от дипломирането „добър”.

Завършилите образователна степен професионален бакалавър по ....могат да кандидатстват за магистърска специалност само от същото професионално напрвление.