Библиотечно-информационен център

 

Основна информация

 

Дигитална библиотека

 

Онлайн бази данни

 

Свободни онлайн бази данни


ChemSpider –  Пълнотекстова свободно-достъпна база данни с химически структури.

Chemical Synthesis Database – Свободно-достъпна база данни с химикали, с препратки към синтез и физични свойства.

ChemSub - Свободно-достъпна база данни за химични субстанции.

Journals for Free – свободно достъпни електронни списания по металургия и инженерни науки.

OpenDOAR

DART-Europe E-theses Portal - Европейски портал с отворен достъп до нарастващ брой дисертации на 579 университета от 28 европейски държави във всички области на знанието.

Chemistry Central – Свободно-достъпна база данни в областта на химия и химически изследвания./

arXiv.org - Архив на електронни препринти в областта на Физика, математика, компютърни науки, количествени методи в биологията, количествени методи във финансите и статистиката.

SJI – Scientific Journals International Архиви на повече от 100 рецензирани научни списания във всички дисциплини.

SCRIP – Scientific Research Publishing SCIRP- Пълнотекстов отворен достъп на повече от 200 заглавия с отворен онлайн достъп на рецензирани научни списания, които покриват всички академични дисциплини.

DOAJ – Directory of open access journals - Указател на научни списания с отворен достъп във всички области на знанието.

SpringerOpen - Пълен отворен достъп научни списания и книги в областта на биомедицина и науки за живота, бизнес и икономика, химия, компютърни науки, науки за земята и география, инженерство, медицина и здравеопазване, физика и математика, астрономия, хуманитарни и социални науки, литература и езици.

SureChem Free - безплатна база данни за патенти, в която може да се търси по химично наименование и структура, както и по ключови думи.
 

 

Свободни електронни ресурси

Organic Chemistry Resources

The Analytical Chemistry Springboard

Chemistry Guide

Chemie

Division of Organic Chemistry

Organic Synthesis

Chemistry Daily

Chemistry Links

PubChem

ChemSpider

Questia – Public Domein – Free Books – Свободен пълнотекстов достъп до над 5000 книги онлайн във всички области на знанието.

SciELO – Scientific electronic library online – Електронна библиотека за научни списания от Бразилия във всички области на знанието.

 

 

Полезни връзки

Дигитална библиотека

 


РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Адрес: гр. София, 1756, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски №8 /спирка Авт.№ 280, 88, 294, 69, 70 /, ХТМУ, сгр.А, зад зала "проф. Асен Златаров"

телефон за справки: (+359 2) 8163154, (+359 2) 8163153

e-mail: jenny25@uctm.edu, library@uctm.edu

 

Моля, носете съответните лични документи за удостоверяване на Вашия граждански статус и регистрация като читател!