Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер

Дата на
първо публикуване

Предмет

Връзка с АОП

Статус
1 13.07.2016 г.

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.

Link  Възложена
2 08.09.2016 г.

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Link Възложена
3 15.09.2016 г.

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017

Link Възложена
4 27.09.2016 г.

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

Link Възложена
5 15.11.2016 г.

„Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София

Link Възложена
6 01.12.2016 г.

бонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

Link Възложена
7 19.07.2017 г.

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2017-2019 г.”

Link Възложена
8 26.07.2017 г.

"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015"

Link Възложена
9 12.09.2017

"Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г."

Link Прекратена
10 19.09.2017

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

Link Възложена
11 04.12.2017

Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”

Link Възложена
12 23.04.2018 "Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ" Link Възложена
13 19.09.2018 Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2018-2019г. Link Възложена
14 26.10.2018 Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г Link Възложена
15 17.05.2019 Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град Link Възложена
16 25.06.2019 „Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 37 на ХТМУ” Link Възложена
17 13.08.2019 Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г. Link Възложена
18 11.11.2019 Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2020 г. Link Текуща