И З П И Т Н И   Д А Т И

редовна и поправителна сесия - летен семестър 2018 – 2019 год.

 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Редовна сесия

27.05 – 22.06.2019

 

Поправителна сесия

24.06-29.06.2019

 

Ликвидация

02.09. – 05.09.2019

I, ІІ

Неорганична химия ІІ част, Неорганична химия І част, Обща химия

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

БТ, МТ, МЗ

и всички специалности

Четвъртък,

30.05.2019 г.,

от 11.00 до 13.00 часа, 19Б

 

 

I, ІІ

Неорганична химия ІІ част, Неорганична химия І част

Доц. д-р инж. Венета Първанова

НК, БП, ГБ, ОС, ПИ, СЛ, ПХ, ЕК, ХИ, и всички специалности

Четвъртък,

30.05.2019 г.,

от 11.00 до 13.00 часа, 19Б

 

 

I, ІІ

Обща химия, Неорганична химия ІІ част, Неорганична химия І част

Доц. д-р инж. Валери Йорданов

всички специалности

 

 

------------------------------------

 

 

 

І

Неорганична химия

Доц. д-р инж. Ал. Захариев

Химично инженерство с преподаване на немски език

 

 

----------------------------------

 

 

 

Всички

1.Електротехника и електроника

2.Електрически измервания

3. Ел.безопасност

доц. д-р А. Андонов

1.Всички

 

2. АИТ

 

3.БП

Вторник,

28.05.2019г. - 10ч.,

Зала 28Б, 27Б

 

 

Всички

1.Електротехника (I и II част).

2. Електротехника и електроника

 

гл. ас.д-р В. Тодоров

 

 

1.АИТ

 

2.Всички

 

Петък,

07.06. 2019г. - 13ч.,

Зала 3Б

 

 

Всички

Електроника

 

гл. ас.д-р Хр. Анчев

 

АИТ

Вторник,

28.05.2019г. - 10ч.,

Зала 28Б, 27Б

 

 

 

Всички

1.Цифрова техника

2.Електротехника и електроника

(немски език).

доц. д-р А. Мирев

1.АИТ, БМИ

2.ХИ

Петък,

31.05.2019г. - 11 ч.,

Зала 27Б

 

 

II

1.Електротехника и електроника

(френски език)

 

гл. ас.д-р Д. Борисов

1.ХБХИ

Вторник,

11.06.2019г. - 9 ч.,

Зала 28Б, 27Б

 

 

III

Числени методи с преподаване на френски език

 

Френска специалност

 

--------------------------------

 

 

I Механика 1 с преподаване на френски език Проф. Кл. Хаджов Френска специалност

Вторник

11.06.2019

11-14ч.

Зала 3Б

   
II Биомеханика с преподаване на френски език Проф. Кл. Хаджов Френска специалност

Понеделник

17.06 2019

14-17ч.

зала 3Б

   

I

Техническа механика

доц. Ю. Яворова

АИТ, ИМ, БМ

Петък

07.06.2019г.

10-13ч., 22 Б

 

 

II

Техническа механика

доц. Ю. Яворова

БТ

Петък

07.06.2019г.

10-13ч., 22 Б

 

 

I

Техническа механика 1

доц. Ю. Яворова

ХИ (на немски език)

Четвъртък

06.06.2019г.

14-17ч., 46Б

 

 

I

Техническа механика 2

доц. Ю. Яворова

ХИ (на немски език)

Четвъртък

06.06.2019г.

14-17ч., 46Б

 

 

І Техническа механика доц. В. Илиев НК, БП, ГБ, ПИОССЛ, ПХ, ХИ, ЕК

Сряда

19. 06. 2019 г.

10-13ч., 431A

   

І

Елементи на конструирането

доц. В. Славов

ХИ (на немски език )

------------------------------

 

 

II

Машинознание

доц. Караиванов

Металургия

Петък

07.06.2019г.

9.00ч., 7Б

 

 

І

 

ОК и CAD

 

доц. Г. Пъндев

МТ

-------------------------------

 

 

 

ІІ

 

 

Математика 2

 

Редовен изпит

проф. А. Дишлиев

доц. С. Петкова

доц. Й. Ангелова

Всички специалности

Събота

15. 06. 2019 г.

10-13ч., 22Б

Събота

29.06.2019г.

10ч. 22Б

Понеделник

02.09.2019г.

09ч., 19Б

І

 

Числени методи

 

Редовен изпит

проф. С. Ненов

Химично Инженерство с немски език

Събота

15.06.2019 г.

13-16ч., 22Б

Събота

29.06.2019г.

10ч. 3Б

Понеделник

02.09.2019г.

09ч., 19Б

I

Физика IІ ч.

проф. Пл. Петков

ХИ на немски

Сряда

12.06.2019г.,

10ч., 163Б

Петък

28.06.2019г.

10ч., 163Б

Събота

07.09.2019г.

10ч., 22Б

I

Физика I ч.

гл. ас. Вл. Иванова

БИ на френски

Сряда

05.06.2019г.,

10 ч., 163Б

Петък

28.06.2019г.

10ч.,

Събота

07.09.2019г.

10ч., 22Б

II

Физика III ч.

гл. ас. Вл. Иванова

БИ на френски

Вторник

04.06.2019г.,

09 ч., 163Б

Петък

28.06.2019г.

10ч.,

Събота

07.09.2019г.

10ч., 22Б

I

Физика І ч.

доц. Ив. Гугов

Всички специалности

Понеделник

03.06.2019 г.

13ч., 19Б

Петък

28.06.2019г.

13ч., 19Б

Събота

07.09.2019г.

10ч., 22Б

II

Физика I и IІ ч.

доц. Р. Харизанова

ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ – редовно и задочно обучение и ЦХ , ЕЛ, ПГ, СЛ, БП, ГР, ББ, ПИ, ОС, НХ - задочно обучение

 

 

 

----------------------------------

 

 

Петък

28.06.2019г.

10ч., 19Б

 

 

Събота

07.09.2019г.

10ч., 22Б

II

Физикохимия I

доц. Г. Радева

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

Събота

01.06.2019 г.

08ч., 19Б

Вторник

25.06.2019г.

10ч., 19Б

Вторник

03.09.2019г.

10ч., 19Б

II

Физикохимия

доц. А.Попова

ЕК, БТ,БМ,МЗ, МТ, ЕМ, МД

 

Сряда

12. 06. 2019 г.

09ч., 22Б

Вторник

25.06.2019г.

10ч., 22Б

Понеделник

02.09.2019г.

10ч., 22Б

II

Колоидна химия

доц. А.Попова

БТ, БМ

 

Сряда

12. 06. 2019 г.

09ч., 22Б

Вторник

25.06.2019г.

10ч., 22Б

Понеделник

02.09.2019г.

10ч., 22Б

II

Физикохимия

гл.ас. В. Карастоянов

АИТ, ИМ

Четвъртък

06. 06. 2019 г.

14ч., 3Б

Вторник

25.06.2019г.

13ч., 3Б

Четвъртък

05.09.2019г.

13ч., 3Б

III

Физикохимия II

гл. ас. И. Димитрова

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

Понеделник

10. 06. 2019 г.

08ч., 431А

Вторник

25.06.2019г.

10ч., 431А

Четвъртък

05.09.2019г.

10ч., 431А

I

Химия IIч. (АХ)

доц. д-р Р. Чавдаров

ХИ – немски език

Сряда

13.06.2019г.,

13ч., 3Б

Вторник

25.06.2019г.

10ч., 339Б

 

--------------------------

II

AХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Д. Илиева

АИТ, ИМ, БМ

……………………

-----------------------

 

 

 

 

Сряда

04.09.2019г.

10ч. 22Б

II

Chimie analytique; Methodes instrumentales d'analyse chimique

 

доц. д-р инж. А. Сурлева

Химично и биохимично инженерство (БИ)

 

Вторник

11.06.2019г.

11ч., зала 318Б

 

Вторник

25.06.2019г.

11ч., зала 318Б

 

 

ИМАХ, АХ с ИМ, AХ

доц. д-р инж. А. Сурлева,

изпитва студенти на доц. Костадинова, доц. Колушева, доц. Неделчева

всички специалности

………………………….

 

 

 

--------------------------

II

ИМАХ, АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Ст. Георгиева

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП; ОС; СЛ, ЕЛ; ХИ

Четвъртък

13.06.2019г.

08ч., 19Б

 

Сряда

26.06.2019г.

09ч., 22Б

 

 

 

Четвъртък

05.09.2019г.

09ч., 22Б

I

AХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

АИТ, ИМ, БМ

II

АХ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП; ОС; СЛ, ЕЛ;ХИ

…………………….

 

-------------------------

II

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Ст. Георгиева

ЕК, БТ

………………….

-------------------------

II

Органична химия

I част

проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

Вторник

18.06.2019г.

10ч., 22Б

Вторник

25.06.2019г.

13ч., 22Б

Четвъртък

05.09.2019г.

13ч., 22Б

II

Органична химия

 

доц.П.Тодоров

всички специалности

Четвъртък

06.06.2019г.

08ч., 19Б

Четвъртък

27.06.2019г.

10ч., 19Б

Вторник

03.09.2019г.

08ч. 22Б

II

Икономика и мениджмънт

доц. д-р Г. Кондев

Всички специалности

Петък

07.06.2019г.

10ч., 19Б

Сряда

26.06.2019г.

10ч., 19Б

Сряда

04.09.2019г.

10ч. 19Б

Всички

ОХМТ

 

доц. Л. Радев

 

Всички специалности

28.05.19 - 11 ч.- 426б, сгр А

30.05.19 - 11 ч.- 426б, сгр А

18.06.19 - 11 ч.- 426б, сгр А

 

--------------------------

Понеделник

02.09.2019г.

11ч., 426б, сгр А

Всички

Производствена безопасност

доц. М. Христова

 

Всички специалности

 

-------------------------------------

Петък

28.06.2019г.

11ч., 426, сгр. А

Понеделник

02.09.2019г.

11ч., 426, сгр А

Всички

Производствена безопасност

гл. ас. С. Янева

Всички специалности

18.06.19 – 12ч. - 420, сгр. А

 

 

Вторник

25.06.2019г.

12ч., 420, сгр. А

Понеделник

02.09.2019г.

12ч., 420, сгр А

III

Топлотехника

доц. Н. Пенкова

Всички специалности

Вторник

04.06.2019г.

13–15 ч., 22Б

 

 

 

I

Информатика II

гл. ас. д-р Ст. Панов

Всички специалности

Сряда

19.06.2019г.

10ч., 439А

Петък

28.06.2019г.

10ч., 439А

Вторник

03.09.2019г.

10ч. 439А

I

Информатика II

доц. д-р Д. Пилев

Всички специалности

 

----------------------------------

Сряда

26.06.2019г.

10ч., 19Б

Сряда

04.09.2019г.

10ч., 439А