И З П И Т Н И   Д А Т И

редовна и поправителна сесия - зимен семестър 2018 – 2019 год.

 

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Изпитни дати

Редовна сесия

07.01 –26.01.2019г.

Поправителна сесия

28.01– 02.02.2019 г.

I

Неорганична химия І част

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

БТ, МТ, МЗ

Петък 11.01.2019 г.

11 – 13 ч. 431А,

Сряда 30.01.2019 г.

11 – 13 ч. 431А,

II

Неорганична химия ІІ част

Доц. д-р инж. Венета Първанова

СЛ, ПИ, ОС, БП, ГР, ББ, ЕЛ, НХ, ЕК, ХИ

Петък 11.01.2019 г.

11 – 13 ч. 431А,

Сряда 30.01.2019 г.

11 – 13 ч. 431А,

I

Обща химия

Доц. д-р инж. Валери Йорданов

БМ, ИМ, АИТ

Вторник 08.01.2019г. 11-13ч. 19Б,

Вторник 29.01.2019 г. 11 – 13 ч. 339 Б

I, ІІІ

Обща и неорганична химия на френски език


 

Неорганична химия на френски език

Гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

ХБИ с преподаване на френски език І курс

и

ІІІ курс

Четвъртък 24.01.2019 г. 12-15ч. 305 Б,

Понеделник 21.01.2019 г. 10-13ч. Лаборатории катедра Обща и неорганична химия

Вторник 29.01.2019г.

10-13ч. 3 Б

Четвъртък 31.01.2019 г. 10-13ч. 339 Б

 

I

Техническа механика 1

доц. Ю. Яворова

ХИ (на немски език)

Сряда 23.01.2019г. 10–13ч. 46 Б

Сряда 30.01.2019г. 10–13ч. 46 Б

І

Основи на конструирането

И CAD

Доц. Г. Пъндев

всички

 

Сряда 30.01.2019г. 14-17ч. 114Б

І

Математика 1

Проф. С. Ненов

всички

Сряда 16.01.2019г. 10-13ч. 22Б

Вторник 29.01.2019г. 10-13ч. 22Б

І

Математика 1

Доц. Й. Ангелова

Магистри

Фр. пот.

Сряда 16.01.2019г. 10-13ч. 22Б

Вторник 29.01.2019г. 10-13ч. 22Б

І

Математика 1

Доц. С. Петкова

Бакалаври

Немски пот.

1 курс

Сряда 16.01.2019г. 10-13ч. 22Б

Вторник 29.01.2019г. 10-13ч. 22Б

II

Числени методи

Доц. Й. Ангелова

всички

Текуща оценка

Сряда 30.01.2019г. 10-13ч. 19Б

I

Информатика I част

Доц. д-р Д. Пилев

БП, ГР, НК, ОС, ПХ, ПИ, СЛ


 

АУ, БМ, ХИ, ЕК, ИМ

Сряда 23.01.2019г. 10-12ч. 431А

Сряда 23.01.2019г. 12-14ч. 431А

Сряда 30.01.2019 г.

10-12ч. 439А

I

Информатика I част

Гл. ас. д-р

С. Панов

МТ, МЗ, БТ

Понеделник 14.01.2019г.

10-12ч. 431А

Вторник 29.01.2019 г.

10-12ч. 431А

II

Информатика

Немсак спец.

Гл. ас. д-р

В. Николов

ХИ с преподаване на немски език

Tекуща оценка

Събота 02.02.2019г.

10-12ч. лаб. 321 А

II

 

Информатика I част

Френска спец.

 

Гл.ас. д-р

Д. Борисов

Химично и биохимично инженерство

Всички студенти

Четвъртък 10.01.2019г.

10-12ч. лаб. 321 А

 

Сряда 30.01.2019г.

10-12ч. лаб. 321 А

 

I

Физика І ч.

проф. Пл. Петков

ХП на немски

Четвъртък 17.01.2019г., 10-13ч., 163Б

Четвъртък 31.01.2019г., 10-13ч., 163Б

II

Физика II ч.

и

Материалознание

гл. ас. Вл. Иванова

БИ на френски

Сряда 09.01.2019г., 11-14ч., 163Б

Вторник 29.01.2019г., 11-14ч., 163Б

II

Физика ІІ ч.

доц. Ив. Гугов

СЛ, ПИ, ОС, БП, ГР, ББ, ЕЛ, НХ

Петък 18.01.2019г. 13-16ч. 19Б

Петък 01.02.2019г. 13-16ч. 19Б

II

Физика ІІ ч.

доц. Р. Харизанова

ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ

Петък 18.01.2019г. 10-13ч. 22Б

Петък 01.02.2019г. 10-13ч. 22Б

II и III

Органична химия

I и II-част

Проф. Е. Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

Четвъртък 24.01.2019г. 9-12ч. 19Б

Четвъртък 31.01.2019г. 9-12ч. 19Б

II и III

Органична химия

I и II-част

Доц. П. Тодоров

всички специалности

Вторник 22.01.2019г. 11-14ч. 19Б

Вторник 29.01.2019г. 12-15ч. 19Б

II

Органична химия

 

Доц. Д. Цекова

всички специалности

Сряда 16.01.2019г.

зала 134Б, 9-12ч.

Сряда 30.01.2019г.

зала 134Б, 9-12ч.

II III

Органична химия

 

Гл. ас. А. Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ

задочно

Вторник 15.01.2019г.

зала 134Б, 9-12ч.

Вторник 29.01.2019г.

зала 134Б, 9-12ч.

II


АХ с ИМ

 

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

ЕК, БТ, МЗ, МТ, МД, МЖ

Четвъртък 10.01.2019г. 14-17ч. 22Б

Понеделник 28.01.2019г. 9-12ч. 19Б

II

АХ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП, ОС, СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ

Четвъртък 10.01.2019г. 14-17ч. 22Б

Понеделник 28.01.2019г. 9-12ч. 19Б

 

АХ с ИМ

доц. д-р инж. А. Сурлева

БИ(френски език)

Понеделник 14.01.2019г. 10-13ч., 318 лаб. (в кат. АХ)

Понеделник 28.01.2019г. 9-12ч. 3Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

Вторник 15.01.2019г. 9-12ч. 22Б

Вторник 29.01.2019г. 9-12ч. 19Б

III

Физикохимия II

Гл. ас. И. Димитрова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, ХИ

Понеделник 14.01.2019г. 9-12ч. 22Б

Понеделник 28.01.2019г. 9-12ч. 22Б

II

Физикохимия

Гл.ас. В. Карастоянов

АИТ, ИМ

Понеделник 14.01.2019г. 11-13ч. 339Б

Понеделник 28.01.2019г. 11-13ч. 339Б

 

Производствена безопасност

гл.ас. Спаска Янева

всички специалности

Понеделник 14.01.2019г. 12-14ч. 431А

 

Понеделник 21.01.2019г. 12-14ч. 431А

 

Организация на безопасността на труда и трудово-правно законодателство

Токсичност на веществата и материалите

гл.ас. Спаска Янева

всички специалности

Понеделник 14.01.2019г. 12-14ч. 431А

 

Понеделник 21.01.2019г. 12-14ч. 431А

II

Механика 2 ХБИ с френски език

IMMCS en français

Доц. Д. Дончев

ХБИ с френски език

Сряда 23.01.2019г.

11-14ч. 3 Б

Петък 01.02.2019г.

9-12ч. 46 Б

V

Свойства и избор на материалите

Проф. К. Хаджов

ХБИ с френски език

Сряда 23.01.2019г.

11-14ч. 3 Б

Петък 01.02.2019г.

9-12ч. 46 Б

II

Биомеханика

Проф. К. Хаджов

Биомедицинско инженерство

Магистратура

Сряда 23.01.2019г.

11-14ч. 3 Б

Петък 01.02.2019г.

9-12ч. 46 Б

II

 

ТМ3 немски език

Проф. К. Хаджов

ХИ с немски език

Сряда 23.01.2019г.

11-14ч. 3 Б

Петък 01.02.2019г.

9-12ч. 46 Б

II

Електротехника и електроника

Доц. Антон Андонов

Всички (без АИТ)

Сряда 23.01.2019г. 10-12ч. 22Б

Сряда 30.01.2019г. 10-12ч., 22Б

II

Електротехника I

Гл. ас. Валери Тодоров

АИТ

Вторник 22.01.2019г., 11-13ч., лаб. 28, сгр. Б

Вторник 29.01.2019г., 11-13ч., лаб. 28, сгр. Б

II

Електроника

Гл. ас. Христо Анчев

АИТ

Сряда 23.01.2019г. 10-12ч., 22Б

Сряда 30.01.2019г. 10-12ч., 22Б

II

Електротехника и електроника

Доц. Андрей Мирев

ХИ (на немски език)

Петък 18.01.2019г., 10-12ч., лаб. 27, сгр. Б

Събота 02.02.2019г., 10-12ч., лаб. 27, сгр. Б

III

Автоматизация на производството

Проф. А. Грънчарова

Всички специалности

Четвъртък 10.01.2019г. 11-14ч. 424А

Сряда 30.01.2019г. 11-14ч. 424А

I

магистри

Промишлена ергономия и дизайн

Доц. Д. Караманска

Безопасност на производството

8.01.2019г., 10.30ч. каб.99, сгр. В

28.01.2019г., 11.30ч. каб.99, сгр. В

I

бакалаври

Инженерна психология и ергономия

Доц. Д. Караманска

Всички специалности

8.01.2019г., 10.30ч. каб.99, сгр. В

28.01.2019г., 11.30ч. каб.99, сгр. В

1, ОППК „Учител“

Психология- първа част

Доц. Д. Караманска

Всички специалности

8.01.2019г., 10.30ч. каб.99, сгр. В

28.01.2019г., 11.30ч. каб.99, сгр. В

IV

Комуникации в социалните системи

Гл. ас .д-р

С. Трайкова

Сборна група

09.01.2019 г.

10ч. зала 98

сгр. В

30.01.2019 г.

10ч. зала 98

сгр. В

 

Руски език

Гл. ас .д-р

С. Трайкова

Сборна група

11.01.2019 г.

11ч. зала 98

сгр. В

01.02.2019 г.

11ч. зала 98

сгр. В

 

Български език

Гл. ас .д-р

С. Трайкова

Сборна група

16.01.2019 г.

10ч. зала 98

сгр. В

01.02.2019 г.

10ч. зала 98

сгр. В

IV

Английски език

Ст. пр. д-р В. Коларски

БТ, БМ

08.01.2019, з. 419А, 14.00-16.00

29.01.2019, з. 419А, 14.00-16.00

III, IV

Английски език

Ст. пр. д-р М. Тодорова

МЗ, ЕМ, ЕК, ХИ, НХ, СЛ, ЕЛ

09.01.2019, зала 419, 12.00-14.00

30.01.2019, зала 411, 12.00-14.00

IV

Английски език

Пр. Галина Котева

АИТ, ОС

14.01.2019, зала 411А,

12.00 -14.00

28.01.2019, зала 411А,

12.00 -14.00

IV

Английски език

Пр. Димитър Деспов

ИМ, ПИ, СЛ, ЕЛ, ГР, ББ, БП

08.01.2019, з. 411А, 08.00-10.00

29.01.2019, з. 411А, 08.00-10.00

I, II

Немски език

Пр. Димитър Деспов

ХИ с преподаване на немски

08.01.2019, з. 419А, 08.00-10.00

29.01.2019, з. 419А, 08.00-10.00

I

ТМ1 немски език

Проф. К. Хаджов

ХИ с немски език

Петък 25.01.2019г.

09-11ч. 304 Б

Петък 01.02.2019г.

9-12ч. 46 Б