ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Деканат за Международна Академична Мобилност и  Обучение

бул. "Климент Охридски" 8

1756  София

 

Главен експерт по международни образователни програми:   

проф. д-р инж. Росица Бечева

сграда А, етаж 3, кабинет 303

тел.:           +359 (2) 8163 263

тел./факс:  +359 (2) 962 52 19

е-mail:        betcheva@uctm.edu

 

Експерт:

маг. инж. Станка Йоцова

сграда А, етаж 2, кабинет 204

тел.:           +359 (2) 8163 119

e-mail:        tanya@uctm.edu