Представата за качество във Висшето образование /ВО/ *

 

  • Качеството като excellence – традиционно /вътрешно присъщо/ академично схващане, което цели да покаже високото ниво на академични стандарти.
  • Качеството като нула-грешки – най-съотносимо към индустрията, където може да се установи спецификация на продуктите; да се стандартизират измерителите на едни и същи продукти и да се докаже тяхното съответствие. Във ВО може да се приложи само към учебните материали.
  • Качеството като съответствие на цели – фокусирано върху потребностите на потребителите или финансиращите /студентите, работодателите, академичната общност, държавата или цялото общество/. Така качеството се дефинира чрез заявените цели като учебни резултати на програмите за обучение по специалностите.

 

 

*A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education, Fry, H., Ketteridge, Marshall, St.; Kogan Page, 2003