АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА”

ХТМУ - СОФИЯ

(en)

Акредитирана по БДС EN ISO 17025

Сертификат на ИА БСА № 141 ЛИ от 30.07.2014 г. валиден до 30.07.2018 г.

 


 

ИЗПИТАТЕЛЕН КОМПЛЕКС "ЕКОТЕСТ" при ЦНИЛ - ХТМУ

 

Акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат на ИА БСА № 191 ЛИ от 30.12.2015 г. валиден до 30.12.2019 г. (bg) 

Органиграма по ИКЕТ (ФК 5.0-02)

Формуляр по качеството (ФК 4.1-01)

Органиграма по ИКЕТ (ФК 5.0-01)

Формуляр по качеството (ФК 7.4-01)

Формуляр по качеството (ФК 7.9-01)

Наръчник по качеството (НК 8.2)

Основна процедура по качество – Управление на жалби (ОПК 7.9-01)

Формуляр по качеството (ФК 8.2-01)


 

ИНСТИТУТ

„НАЦИОНАЛНА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ“

ПРИ ХТМУ-СОФИЯ

Интернет страница на института

Сертифициран по ISO 9001:2015

Сертификат № 164920-2014-AQ -BGR-RvA от 13.11.2017г., валиден до 05.11.2020 г. (EN) (BG)