Търг

предмет: 

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

файлове:

Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

01.06.2015.

 

Търг

предмет: 

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

файлове:

Doc_targ_2015-3.docx

дата/час: 

02.06.2015.

 

Заповед за обявяване на търг - корекция

предмет: 

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

Корегирана печатна грешка за часа на заседанието на комисията: да се чете: 11, 00 часа

файлове:

Zap_Nach_Targ_2015_3.pdf

дата/час: 

04.06.2015.