Търг

предмет: 

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

файлове:

Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

13.02.2015.

 

Търг

предмет: 

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

файлове:

Документация за търг 2015 - 2

дата/час: 

16.02.2015.

 

 

Заповед за отмяна

предмет: 

"Заповед за отмяна на позиция 6 "Отдаване под наем на футболно игрище" от търг за отдаване на сгради, помещения и площи на ХТМУ"

файлове:

Заповед за отмяна на позиция 6

дата/час: 

12.03.2015.

 

Заповед за възлагане

предмет: 

"Заповед за ВЪЗЛАГАНЕ За отдаване на сгради, помещения и площи на ХТМУ"

файлове:

Заповед за възлагане по чл.55

дата/час: 

24.03.2015.