ХТМУ - София

Изпитни дати през зимния семестър за задочно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл. 45, ал. 4 от правилника за учебна дейност

 

 

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, дата

Ден, дата

Ден, дата

Октомври 2019

Ноември 2019

Декември 2019

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

проф. д-р М. Георгиев

Всички специалности

сряда

9.10.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч.
19Б

вторник

12.11.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч.
19Б

вторник

10.12.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч. 19Б

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р В. Първанова

Всички специалности

сряда

9.10.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч.
19Б

вторник

12.11.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч.
19Б

вторник

10.12.2019 г.
от 15.00 до 17.00 ч.
19Б

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р В. Йорданов

Всички специалности

петък

18.10.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

вторник

19.11.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

19 Б

събота

07.12.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

I

Техническа Механика

доц. д-р Д. Дончев

Задочно обучение, зимен поток

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

II

Числени методи

с преподаване на Фр. език р

доц. д-р Д. Дончев

ХБИ – френски език

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч. 22Б

II

Механика 2 (ВМНСС)

с преподаване на Фр. език

доц. д-р Д. Дончев

ХБИ – френски език

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

Всички

Техническа Механика

доц. д-р В. Илиев

МЗ, МТ

ХИ,ОС,БП,ПИ,ЕЛ, ПХ, ГБ, СЛ

Редовно обучение

сряда
02.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.
45Б

сряда
06.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.
45Б

сряда
04.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч.
45Б

І, ІІ

 

Техническа механика;

ТM 1 и TM 2

с преподаване на немски език

доц. д-р Ю. Яворова

АУ, ИМ, БМ -І курс

БТ - II курс

І курс немска специалност

сряда
16.10.2019 г.
от 1400 ч.
22Б

сряда
20.11.2019 г.
от 1400 ч.
22Б

сряда
11.12.2019 г.
от 1400 ч.
22Б

І

 

Техническа Механика с преподаване на Фр. език

проф. Кл. Хаджов

ХБИ – френски език

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

I

Биомеханика

с преподаване на Фр. език

проф. Кл. Хаджов

ХБИ – френски език

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч. 22Б

IV

Биомеханика

проф. Кл. Хаджов

БМ

 

сряда
23.10.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
27.11.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

сряда
18.12.2019 г.

от 900 до 1200 ч.

22Б

1

OK и CAD

гл. ас. д-р Ил. Лесев

Всички

събота
26.102019 г.
от 1100 до 1300 ч. 46Б

събота
23.11. 2019 г.

от 1100 до 1300 ч. 46Б

събота
21.12. 2019 г.

от 1100 до 1300 ч. 46Б

І, ІІ

 

OK и CAD

доц. д-р инж. Г. Пъндев

Всички

четвъртък
24.10.2019 г.
от 1100 ч.

114Б

четвъртък
28.11.2019 г.
от 1100 ч.

114Б

-

І, ІІ

 

Машинознание с проект, Техническа механика - проект

доц. д-р Д. Караиванов

МЗ, МТ

ХИ,ОС,ИХ,БП,ПИ ББ,ПГ,ЕЛ, СХ, ГР, СЛ

 

петък
18.10.2019 г.

от 900 ч.
302Б

петък
01.11.2019 г.

от 900 ч.
302Б

вторник
17.12.2019 г.

от 1400 ч.
304Б

Всички

1.Електротехника и електроника

2.Електрически измервания

3. Ел.безопасност

доц. д-р А. Андонов

  1. Всички


 

2. АИТ


 

3. БП

четвъртък
31
.10. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък
28.11. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък
12
.12. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

Всички

1.Електротехника (I и II част).

2. Електротехника и електроника

гл. ас. д-р В.

Тодоров

  1. АИТ


 

  1. Всички

четвъртък

31.10.2019 г.

от 1000 ч.

28Б

четвъртък 28.11.2019 г.

от 1000 ч.

28Б

четвъртък 19.12.2019 г.

от 1000 ч.

28Б

Всички

Електроника

гл. ас. д-р Хр. Анчев

 

АИТ

четвъртък
31.10. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък
28.11. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък
12
.12. 2019 г.

от 1000 ч.

27Б

Всички

1.Електротехника и електроника (френски език).

гл. ас. д-р Д. Борисов

 

петък
04.10.2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък 28.11.2019 г.

от 1000 ч.

27Б

четвъртък 12.12.2019 г.

от 1000 ч.

27Б

Всички

1.Цифрова техника

2.Електротехника и електроника (немски език).

доц. д-р Ан. Мирев

  1. АИТ, БМИ


 

  1. ХИ

петък
25.10.2019 г.

от 1100 ч.

28Б

четвъртък 28.11.2019 г.

от 1100 ч.

28Б


 

четвъртък 19.12.2019 г.

от 1100 ч.

28Б

Всички

Топлотехника
Топлинни процеси и оборудване в силикатните технологии

доц. д-р Н. Пенкова

всички

петък
25.10.2019 г.
от 1400 ч.
18Б

 

петък
29.11.2019 г.
14.00 ч.
18Б

 

-

I и II

Математика 1

Математика 2

Числени методи

Проф. А. Дишлиев;

Проф. С. Ненов;

Доц. Й. Ангелова


 

всички специалности

26.10.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

30.11.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

14.12.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б


 

ІІ

Физика І и ІІ част

Доц. С. Недев

Доц. Р. Харизанова

всички специалности

19.10.2019 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б

23.11.2019 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б

14.12.2019 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б


 

ІІ

АХ с ИМ; ИМАХ;

АХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

всички специалности

17.10.2019г.

от 13.00 до 16.00 ч. зала 19Б

14.11.2019

от 13.00 до 16.00 ч. зала 19Б

16.12.2019

от 12.00 до 15.00 ч. зала 19Б


 

ІІ

АХ; АХ с ИМ


 

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

 

всички специалности

17.10.2019г.

от 13.00 до 16.00 ч. зала 19Б

14.11.2019

от 13.00 до 16.00 ч. зала 19Б

16.12.2019

от 12.00 до 15.00 ч. зала 19Б

ІІ

АХ; ИМАХ; АХ с ИМ

доц. д-р инж. А. Сурлева

(изпитва студенти на доц. Костадинова, доц. Колушева, доц. Неделчева)


 

всички специалности

16.10.2019

от 1500 до 1800 ч.

зала 424А

22.11.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

16.12.2019

от 900 до 1200 ч.

зала 424А

ІІ

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Даря Илиева

АУ, ИМ

16.10.2019

от 1500 до 1800 ч.

зала 424А

22.11.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

16.12.2019

от 900 до 1200 ч.

зала 424А

II

Физикохимия I ч.

доц. Г. Радева

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

22.10.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 339Б

12.11.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 339Б

02.12.2019г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 22Б

II и III

Органична химия

I и II-част

проф. Е. Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

23.10.2019г.

от 0900 до 1200 ч.

зала 19Б

20.11.2019г.

от 0900 до 1200 ч.

зала 19Б

11.12.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

22.10.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 22Б

12.11.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 22Б

05.12.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

II

Колоидна химия

доц. А. Попова

БТ, БМ

22.10.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 22Б

12.11.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 22Б

05.12.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

II

Физикохимия

гл. ас. В. Карастоянов

АИТ, ИМ

16.10.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 106В

15.11.2019г.

от 900 до 1200 ч.

зала 106В

02.12.2019г.от 900 до 1200 ч.

зала 106В

III

Физикохимия II ч.,

гл. ас. д-р И. Димитрова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, БТ

21.10.2019г.

от 900 до 1200 ч зала 339Б

09.11.2019г.

от 900 до 1200 ч зала 339Б

02.12.2019г.

от 900 до 1200 ч зала 339Б

II и III

Органична химия

I и II-част

Доц. П.Тодоров

всички специалности

09.10.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

13.11.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

11.12.2019г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

II

Органична химия

 

Доц. Д.Цекова

всички специалности

29.10.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

26.11.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

10.12.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

II и III

Органична химия

 

гл. ас. А.Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ задочно

22.10.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

19.11.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

17.12.2019г.

Зала 134Б, 12.00ч.

II и III

Икономика и мениджмънт

Доц. Г. Кондев

Всички специалности

Вторник

22.10.2019г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Вторник

26.11.2019г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Вторник

17.12.2019г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

Ф. Томова

ПГ,СЛ,ОС,ЕЛ БП, НХ, ЦХ, ПИ,ХИ, АИТ, БМ, ИМ

05.10.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

16.11.2019г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

14.12.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

Ф. Томова

БТ,МТ,ЕМ, МД, МЖ

05.10.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

16.11.2019г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

14.12.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

III

Микропроцесорна техника

Доц. Ат. Атанасов

АИТ, БМ

05.10.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

16.11.2019г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

14.12.2019 г.

10:00 часа

лаб. 129а,

сгр. А

I

Кариерно развитие и предприемачество

Организационно развитие

проф. д-р С. Терзиева

всички

петък

25.10.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

петък

29.11.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

петък

06.12.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

ІІІ

Комуникации в социалните системи

гл. ас. д-р С. Трайкова

всички

сряда

30.10.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

27.11.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

18.12.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

ІІІ

Руски език

гл. ас. д-р С. Трайкова

сборна

петък

25.10.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

петък

29.11.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

петък

13.12.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

ІІІ

Български език

гл. ас. д-р С. Трайкова

сборна

сряда

30.10.2019 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 98В

сряда

27.11.2019 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 98В

сряда

18.12.2019 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 98В

ІІІ

Човешки ф-р в производ. системи

доц.

Д. Караманска

БП

петък

11.10.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 99В

петък

08.11.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 99В

петък

13.12.2019 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 99В

ІІІ

Англ. език

ст. пр. д-р В. Коларски

БТ, ПИ, ПГ, СЛ, НХ, ОС

понеделник

14.10.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 419А

понеделник

11.11.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 419А

понеделник

02.12.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 419А

ІІІ

Англ. език

ст. пр. д-р М. Тодорова

МТ, МД, АИТ, МЗ

петък

11.10.2019 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

петък

08.11.2019 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

петък

13.12.2019 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

ІІІ

Англ. език

пр. Г. Котева

АИТ, ИМ,ЦХ, БП, ХИ, ЕК

петък

18.10.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 411А

петък

15.11.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 411А

петък

13.12.2019 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 411А

І, ІІ

 

Немски език

пр. Д. Деспов

Немска спец.

вторник

22.10.2019 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 411А

вторник

12.11.2019 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 411А

вторник

10.12.2019 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 411А