Изпитни дати през летния семестър на учебната 2018/2019 година

(за задочно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл. 45, ал. 4 от правилника за учебна дейност)

 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, дата

Ден, дата

Ден, дата

Ден, дата

Февруари 2019

Март 2019

Април 2019

Май 2019

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

проф. д-р инж. Митко Георгиев

Всички специалности

Сряда 27.02.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 20.03.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 10.04.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 8.05.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Венета Първанова

Всички специалности

Сряда 27.02.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 20.03.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 10.04.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Сряда 8.05.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности

Вторник 19.02.2019 г.

от 12.00 до 14.00 ч.

Зала 339 Б

Вторник 19.03.2019 г.

от 12.00 до 14.00 ч.

Зала 339 Б

Събота 13.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 12.00 до 14.00 ч.

Зала 339 Б

І, ІІІ

редовно обучение френска специалност

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част

гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

ХБИ – френски език

-

Сряда 20.03.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

-

-

I

Техническа Механика

доц. д-р Димитър Дончев

Задочно обучение, зимен поток

Събота 23.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 22.03.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 11.05.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

II

Числени методи

с преподаване на фр. език

доц. д-р Димитър Дончев

ХБИ – френски език

Събота 23.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 22.03.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 11.05.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

II

Механика 2 (ВМНСС)

с преподаване на фр. език

доц. д-р инж. Димитър Дончев

ХБИ – френски език

Събота 23.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 22.03.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 11.05.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 22 Б

Всички

Техническа Механика

доц. д-р инж. Веселин Илиев

Всички, слушали лекции при доц. Илиев и проф. Александров, редовно обучение

Понеделник 04.02.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 46 Б

 

Понеделник 11.03.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 46 Б

 

Понеделник 01.04.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 46 Б

 

Понеделник 13.05.2019 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

Зала 46 Б

 

I и II

Техническа механика; Техническа механика -І и Техническа механика - ІІ с преподаване на немски език

доц. д-р инж. Юлияна Яворова

АИТ, ИМ, БТ, БМ

и немска специалност

Сряда 06.02.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 3 Б

Сряда 06.03.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 3 Б

Сряда 03.04.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 3 Б

Сряда 08.05.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 3 Б

I Техническа Механика с преподаване на Фр. език проф. дтн инж. Климент Хаджов ХБИ – френски език

Вторник 19.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 19.03.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 23.04.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

II

Биомеханика

с преподаване на Фр. език

проф. дтн инж. Климент Хаджов ХБИ – френски език

Вторник 19.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 19.03.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 23.04.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

IV Биомеханика проф. дтн инж. Климент Хаджов БМ

Вторник 19.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 19.03.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 23.04.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 13.00 ч.

Зала 44 Б

I

OK и CAD

гл. ас. инж. Илиян Лесев

Всички

Събота 23.02.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 46 Б

Събота 30.03.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 46 Б

Събота 20.04.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 46 Б

Събота 25.05.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 46 Б

II OK и CAD доц. д-р инж. Георги Пъндев МЗ, МТ

Петък 22.02.2019 г.

от 14.00 ч.

Зала 114 Б

Петък 29.032019 г.

от 14.00 ч.

Зала 114 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 114 Б

Четвъртък 16.05.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 114 Б

III Топлотехника доц. д-р инж. Нина Пенкова Всички специалности

Четвъртък 21.02.2019 г.

от 13.00 до 15.00 ч.

Зала 19 Б

Петък 29.03.2019 г.

от 13.00 до 15.00 ч.

Зала 3 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 13.00 до 15.00 ч.

Зала 3 Б

Петък 17.05.2019 г.

от 13.00 до 15.00 ч.

Зала 3 Б

окс

магистър

Дескриптивна геометрия доц. д-р инж. Георги Пъндев CAD/CAE

Петък 22.02.2019 г.

от 14.00 ч.

Зала 114 Б

Петък 29.032019 г.

от 14.00 ч.

Зала 114 Б

Петък 19.04.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 114 Б

Четвъртък 16.05.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 114 Б

I и II

Машинознание с проект, Техническа механика - проект

доц. д-р инж. Димитър Караиванов

МЗ, МТ

ХИ,ОС,ИХ,БП,ПИ ББ,ПГ,ЕЛ, СХ, ГР, СЛ

 

Понеделник 25.02.2019 г.

от 14.00

Зала 7 Б

Понеделник 25.03.2019 г.

от 14.00

Зала 7 Б

Понеделник 15.04.2019 г.

от 14.00

Зала 7 Б

Понеделник 27.05.2019 г.

от 14.00

Зала 7 Б

I и II

Математика 1

Математика 2

Числени методи

Проф. А. Дишлиев;

Проф. С. Ненов

Всички специалности

Събота 23.02.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 23.03.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 20.04.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 18.05.2019 г.

от 9.00 ч.

Зала 19 Б


 

ІІ

Физика І и ІІ част

Доц. С. Недев

Всички специалности

Събота 23.02.2019 г.

от 12.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 23.03.2019 г.

от 12.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 20.04.2019 г.

от 12.00 ч.

Зала 19 Б

Събота 18.05.2019 г.

от 12.00 ч.

Зала 19 Б


 

ІІ

АХ; АХ с ИМ; ИМАХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

Всички специалности

Четвъртък 14.02.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 04.04.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 16.05.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А


 

ІІ

АХ; АХ с ИМ


 

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

 

всички специалности

Четвъртък 14.02.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 04.04.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

Четвъртък 16.05.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 424 А

ІІ

АХ; ИМАХ; АХ с ИМ

доц. д-р инж. А. Сурлева

(изпитва студенти на доц. Костадинова, доц.Колушева, доц. Неделчева)

всички специалности (студенти на доц. Костадинова, доц. Колушева, доц. Неделчева – всички специалности)

Понеделник 18.02.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 16.03.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 22 Б

Понеделник 01.04.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 11.05.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 19 Б

ІІ

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Даря Илиева

АУ, ИМ

Понеделник 18.02.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 16.03.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 22 Б

Понеделник 01.04.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 11.05.2019 г.

от 10.00 до 13.00 ч.

Зала 19 Б

II

Физикохимия I ч.

доц. Г. Радева

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

Петък 22.02.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 23.03.2019 г.

от 12.00 до 15.00 ч.

Зала 22 Б

Сряда 10.04.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 18.05.2019 г.

от 12.00 до 15.00 ч.

Зала 22 Б

II и III

Органична химия

I и II-част

Проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

Сряда 20.02.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 19 Б

Четвъртък 28.03.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

не

Четвъртък 16.05.2019 г.

от 13.00 до 16.00 ч.

Зала 22 Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ, МД

Вторник 26.02.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 424 А

Петък 29.03.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 12.04.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 424 А

II

Колоидна химия

доц. А. Попова

БТ, БМ

Вторник 26.02.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 424 А

Петък 29.03.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 12.04.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 424 А

II

Физикохимия

Гл. ас. В. Карастоянов

АИТ, ИМ

Петък 22.02.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 3 Б

Петък 15.03.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 3 Б

Събота 13.04.2019 г.

от 11.00 до 14.00 ч.

Зала 3 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 14.00 до 17.00 ч.

Зала 424 А

III

Физикохимия II ч.,

Гл. ас. И. Димитрова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, БТ

Събота 23.02.2019 г.

от 12.00 до 15.00 ч.

Зала 22 Б

Понеделник 25.03.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Събота 20.04.2019 г.

от 12.00 до 15.00 ч.

Зала 22 Б

Петък 17.05.2019 г.

от 09.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

 

ОХМТ

доц. Лъчезар Радев

всички специалности

Вторник 05.02.19

от 10.00 ч.

426б, сгр А

Вторник 12.03.19

от 10.00  ч.

426б, сгр А

Събота 20.04.19

от 10.00  ч.

426б, сгр А

Вторник 14.05.19

от 10.00  ч.

426б, сгр А

 

Производствена безопасност

доц. Мариана Христова

всички специалности

Четвъртък 14.02.19

от 11.00 ч.

426, сгр. А

Четвъртък 21.03.19

от 11.00 ч.

426, сгр. А

Четвъртък 11.04.19

от 11.00 ч.

426, сгр. А

Четвъртък 16.05.19

от 11.00 ч.

426, сгр. А

II

Производствена безопасност

гл.ас. Спаска Янева


 

всички специалности

Сряда 06.02.19

от 11.00 ч.

420, сгр. А

Сряда 13.03.19

от 11.00 ч.

420, сгр. А

Сряда 17.04.19

от 11.00 ч.

420, сгр. А

Вторник 14.05.19

от 11.00 ч.

420, сгр. А

II и III

Органична химия

I и II-част

Доц. П.Тодоров

всички специалности

Четвъртък 21.02.2019 г.

от 08.00 до 11.00 ч.

Зала 22 Б

Четвъртък 21.03.2019 г.

от 08.00 до 11.00 ч.

Зала 22 Б

Четвъртък 18.04.2019 г.

от 08.00 до 11.00 ч.

Зала 22 Б

не

II

Органична химия

 

Доц.Д.Цекова

Сряда 27.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Четвъртък 14.02.2019 г.

от 09.30

Зала 134 Б

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 09.30

Зала 134 Б

Петък 05.04.2019 г.

от 09.30

Зала 134 Б

Петък 10.05.2019 г.

от 09.30

Зала 134 Б

II и III

Органична химия

 

Гл.ас. А.Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ

задочно

Вторник 19.02.2019 г.

от 13.00

Зала 134 Б

Вторник 19.03.2019 г.

от 13.00

Зала 134 Б

Вторник 16.04.2019 г.

от 13.00

Зала 134 Б

Вторник 14.05.2019 г.

от 13.00

Зала 134 Б

II и III

Икономика и мениджмънт

Доц. Г. Кондев

Всички специалности

Сряда 27.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Сряда 27.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Сряда 24.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Сряда 15.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 22 Б

Всички

1.Електротехника и електроника

2.Електрически измервания

3. Ел.безопасност

доц. д-р инж. Антон Андонов

1. Всички


 

2. АИТ


 

3. БП

Сряда, 27.02.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда, 20.03.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда, 17.04.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда, 15.05.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б,27Б

Всички

1.Електротехника (I и II част).

2. Електротехника и електроника

 


 

гл. ас. д-р инж. Валери Тодоров


 

 

1.АИТ


 

2.Всички

 

Вторник 26.02.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 28 Б

Вторник 26.03.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 28 Б

Вторник 23.04.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 28 Б

Вторник 21.05.2019 г.

от 10 ч.

Зала 28 Б

Всички

Електроника


 

гл. ас. д-р инж. Христо Анчев

 

АИТ

Сряда 27.02.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда 20.03.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда 17.04.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б, 27Б

Сряда 15.05.2019 г.

от 9.30 ч.

Зали 28Б,27Б

Всички

1.Цифрова техника

2.Електротехника и електроника (немски език).

доц. д-р инж. Андрей Мирев

1.АИТ, БМИ


 

2.ХИ

Вторник 26.02.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 27 Б

Вторник 26.03.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 27 Б

Вторник 30.04.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 27 Б

Вторник 21.05.2019 г.

от 11.00 ч.

Зала 27 Б

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

Ф. Томова

всички специалности

Събота 09.02.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 09.03.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 06.04.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 18.05.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

IV

Микропроцесорна техника

доц. д-р

А. Атанасов

АИТ, БМИ

Събота 09.02.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 09.03.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 06.04.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

Събота 18.05.2019 г.

от 10.00 ч.

Зала 129 А

I

Кариерно развитие и предприемачество

Организационно развитие

проф. д-р инж. Сеня Терзиева

всички

Вторник 12.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 413 А

Сряда 06.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 413 А

Сряда 10.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 413 А

Сряда, 08.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 413 А

IV

Комуникации в социалните системи

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

всички

Вторник 12.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 06.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 10.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 08.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

IV

Руски език

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

сборна

Вторник 19.02.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 13.03.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 17.04.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 15.05.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

III

Български език

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

сборна

Вторник 26.02.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 20.03.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 24.04.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

Сряда 22.05.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 98 В

III

Човешки ф-р в производ. системи

доц. Димитрина Караманска

БП

Понеделник 18.02.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 100 В

Понеделник 18.03.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 100 В

Понеделник 15.04.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 100 В

Понеделник 13.05.2019 г.

от 11.00 до 12.00 ч.

Зала 100 В

IV

Англ. език

ст. пр. д-р Веселина Коларски

БТ, БМ, ЕК

Четвъртък 21.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 11.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 09.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

IV, V

Англ. език

ст. пр. д-р Мария Тодорова

ХИ, СЛ, ЕЛ, ПГ

ХИ (маг)

Петък 08.02.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 411 А

Петък 08.03.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 411 А

Петък 12.04.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 411 А

Петък 10.05.2019 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

Зала 411 А

IV

Англ. език

пр. Галина

Котева

АИТ, ОС, MT, МЗ, ЕМ

Вторник 19.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Вторник 19.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Вторник 09.04.2019 г.

От 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Вторник 21.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

I, II

Немски език

пр. Димитър Деспов

Немска спец.

Вторник 12.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 18.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Вторник 14.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

IV

Англ. език

пр. Димитър Деспов

МЗ, МЖ, ПИ, СЛ, ЕЛ, ГР, ББ, БП

Вторник 12.02.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 14.03.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Четвъртък 18.04.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А

Вторник 14.05.2019 г.

от 10.00 до 12.00 ч.

Зала 411 А