Документи за записване на новоприети студенти

 

  • Документи за записване на новоприети студенти (по образец);

  • Диплома – оригинал за средно образование;

  • Три снимки – формат 3,5х4,5 см.;

  • Медицинско удостоверение от личен лекар;

  • Документ за платена семестриална такса (на ПОС терминал в ХТМУ или по банков път)

Работното време на касата е от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа

Заповед за семестриални такси и кандидатстване

 

Банкова сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: Митко Георгиев

 

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват трите имена и ЕГН на кандидат-студента.