Необходими документи за кандидатстване

 

  • Заявление до Ректора на ХТМУ ( по образец );

  • Оригинал и копие на дипломата за средно образование (оригиналът се връща след сверяване с копието);

  • Платена кандидатстудентска такса;

Документите се подават в сграда „А” на ХТМУ-София или в бюрата за прием на кандидатстудентски документи в страната.