БЮРА

НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ  0879 120 470 за информация


 

БЮРА

за прием на кандидатстудентски документи:

ЦКПИ

НАПИС

 

 

Благоевград 

бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29, /Партер/, тел. 0887 / 886 012

 

Бургас 

бул. “Гладстон” 47, / Младежки културен център /, тел. 0888 / 305 539, 0885 / 754 436 и 0884 / 040 646

 

Варна

ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

 

Велико Търново 

ул. ”Христо Ботев” 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287

ул. ”Христо Ботев” 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287, (от 3.06.2019 г.)

 

Видин

ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

 

Враца

ул."Мито Орозов" № 59,  ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

 

Габрово

Площад 1-ви май № 1 В, ет.2., тел. 0878 / 26 42 02

ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02, (от 3.06.2019 г.)

 

Добрич

ул. България 1, /Централна кооперативна банка/, офис 813, тел. 058 / 580 623, 0899 / 298 593 и 0876 / 650 417

 

Казанлък

Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

 

Кърджали

СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

 

Кюстендил

,ул. „Осми март” № 8, тел. 0876 / 796 522

 

Ловеч

ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886 / 430 997

 

Монтана

ул.”Трети март” 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0899 / 161 101

 

Пазарджик

ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

 

Перник 

площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0878 / 344 258

 

Петрич 

ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”,/ вдясно от централния вход/, тел. 0887 / 886 012

 

Плевен

бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

 

Пловдив

ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

 

Разград

ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

 

Русе

ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0876 / 358 234

 

Силистра

бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

 

Сливен

бул."Братя Миладинови" № 18, / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

 

Смолян

бул. "България" 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763

 

София

бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0899 / 808 816

 

Стара Загора

ул. "Армейска" 9, / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103 и тел. 042 / 646 107

 

Търговище

ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

 

Хасково

Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598

 

Шумен

ул. "Съединение” 105, / Младежки дом /, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

 

Ямбол

ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979