Примерни тестове

 

За примерни тестове по химия, математика и природни науки, моля обърнете се на е-мейл: m.dicheva@uctm.edu, Г-жа Марияна Дичева PR на ХТМУ