Акредитирани професионални направления

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО

Оценка

3.7. Администрация и управление

09. 12. 2021 г.

9,16

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

27.03.2015 г.

процедура в ход

5.6 Материали и материалознание

23.01.2021 г.

9,22

5.10.Химични технологии

30.01.2021 г.

9,42

5.11. Биoтехнологии

27.03.2020 г.

9,28

5.9. Металургия

20.03.2021 г.

9,47

5.13. Общо инженерство

10.12.2016 г.