Търг

предмет: 

Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЯ В сграда– публична държавна собственост, предоставена за управление на ХТМУ

файлове:

Тръжна документация

Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

23.12.2014.