Търг

предмет:  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХТМУ
файлове: ТЪРГ_НАЕМ_2014_4.rar (стандартен rar-архив).
дата/час: 

18.11.2014.