Продължаващо и дистанционно обучение

По време на обучението за бакалавър или магистър може да бъде придобита допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност. Деканатът за продължаващо и дистанционно обучение, в рамките на четири семестъра, предлага следните специалности:

 • Промишлена екология
 • Парфюмерийни и козметични продукти
 • Енергийна и екологична ефективност
 • Финансов мениджмънт
 • Предпечатна подготовка, графика и WEB-дизайн
 • Митническа дейност
 • Експерт по връзки с обществеността (PR)
 • Български танци
 • Учител по химия и опазване на околната среда и по общотех-
 • нически и специални учебни предмети
 • Алтернативни горива
 • Индустриален бизнес и предприемачество
 • Аналитика

 

 

 

 


За допълнителни въпроси – Деканат за продължаващо и дистанционно обучение:

Телефон: (02) 81-63-118 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/