Приемане на заявления:

01.08. - 04.10.2019 г.

Класиране:

до 08.10.2019 г.

Записване:

09.10 - 11.10.2019 г.

 

 


За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/