Приемане на заявления:

01.08. - 02.10.2020 г.

Класиране:

до 06.10.2020 г.

Записване:

07.10 - 09.10.2020 г.

 

 


За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/