ГРАФИК
на изпитни дати за студенти през учебната 2019/2020 г.

 

  • Изпитни дати (редовни студенти, зимен семестър 2019/2020 уч. година)

  • Изпитни дати (специализиращи катедри)

  • Изпитни дати (за задoчно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл.45, ал.4 от Правилника за учебна дейност)

 

 Важно!

Съгласно чл. 45, ал.4. от Правилника за учебна дейност :

„За студентите от задочна форма на обучение всички обучаващи катедри задължително обявяват всеки месец изпитни дати в рамките на учебната година. На изпитните дати по дадена дисциплина, обявени за задочни студенти, могат да се явяват всички студенти редовно обучение, като след третото явяване за съответната учебна година трябва да представят индивидуален протокол.”