Информация: Адрес, emails, телефони:

Адрес:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Булевард Климент Охридски, 8
София, 1756, БЪЛГАРИЯ

Телефонен указател

 

 


Ръководство

Ректор:

проф. д-р инж. Митко Георгиев
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по учебни дейности:
доц. д-р инж. Грета Радева
тел.: (+359 2) 81-63-101, 81-63-434
моб.: (+359 87) 9 166 670
факс: (+359 2) 868-54-88
Зам. Ректор по научни дейности:
проф. д-р инж. Емил Михайлов
тел.: (+359 2) 81-63-102
моб.: (+359 87) 9 356 548
факс: (+359 2) 868-54-88
Зам. Ректор по акредитация и качество:
проф. д-р инж. Сеня Терзиева
тел.: (+359 2) 81-63-151, 81-63-490
моб.: (+359 87) 9 356 507
факс: (+359 2) 868-54-88
   
Финансов директор: Тинка Стойкова
тел.:  (+359 2) 81-63-103
факс: (+359 2) 868-54-88
Главен юрисконсулт:
Иван Иванов
тел.:  (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
Пом. Ректор:
инж. Антонио Манолов
тел.:  (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
Гл. Счетоводител:
Галина Калчева
тел.: (+359 2) 862-29-68
(+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
Секретар на Ректора:
Галя Ганчева
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 

 

 

 

 

 

 


Деловодство

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Булевард Климент Охридски, 8 София, 1756 сграда А, ет.2, ст.205
тел.: 02 81-63-120,E-mail: rector@uctm.edu, Факс: 02 86-85-488

Помощни звена

Отдел "Учебно-методичен"

Началник: гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова

тел.: +359 875 322 109
        +359 2 81 63 109
факс: +359 2 868 54 88
E-mail: umo@uctm.edu

Библиотечно-информационен център

Директор: Ваня Аврамова
тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: avramovalib@gmail.com

Дирекция "Студентски общежития"

Директор
тел.: (+359 2) 962-02-17
факс: (+359 2) 868-54-88

Отдел "Научни дейности"

Организатор: маг. инж. Анна Илиева
тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

Отдел "Връзки с обществеността"

гл. експерт: д-р инж. Мариана Дичева
тел.: (+359 2) 81-63-110
E-mail: m.dicheva@uctm.edu

 

Студентски съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: инж. Светослав Цоков
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88
Мобилен: 0892026471