Информация: Адрес, emails, телефони:

Адрес:

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Булевард "Св. Климент Охридски", №8
София, 1756, БЪЛГАРИЯ

Телефонен указател

Схема на сградите

 

 


Ръководство

Ректор:

проф. д-р инж. Сеня Терзиева
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по учебни дейности:
 
тел.: (+359 2) 81-63-101
моб.: 
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: 
Зам. Ректор по научни дейности:

тел.: (+359 2) 81-63-102
моб.: 
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail:
Зам. Ректор по акредитация и качество:
 
тел.: (+359 2) 81-63-151, 81-63-490
моб.: 
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: 
   
Финансов директор: Тинка Стойкова
тел.:  (+359 2) 81-63-103
факс: (+359 2) 868-54-88
Главен юрисконсулт:
Иван Иванов
тел.:  (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
Пом. Ректор:
инж. Антонио Манолов
тел.:  (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
Гл. Счетоводител:
Галина Калчева
тел.: (+359 2) 862-29-68
(+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: gala_k@abv.bg
Секретар на Ректора:
Галя Ганчева
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 

 

Деловодство

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Булевард Климент Охридски, 8 София, 1756 сграда А, ет.2, ст.205
тел.: 02 81-63-120, Факс: 02 86-85-488

   

Помощни звена

   

Отдел "Учебно-методичен"

Началник: инж. Станка Йоцова

тел.: +359 2 81 63 109
факс: +359 2 868 54 88
E-mail: umo@uctm.edu

Библиотечно-информационен център

Директор: проф. д-р инж. Сеня Терзиева

тел.: (+359 2) 81-63-154

E-mail: library@uctm.edu; senia@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"

Директор:Кръсто Кръстев
тел.: (+359 2) 962-02-17
факс: (+359 2) 868-54-88

E-mail: kazi_krastev@abv.bg; krasto.krastev1@uctm.edu

 

Отдел "Научни дейности"

Организатор: маг. инж. Анна Илиева
тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

 

Отдел "Връзки с обществеността"

гл. експерт: д-р инж. Мариана Дичева
тел.: (+359 2) 81-63-110
E-mail: m.dicheva@uctm.edu

 

Студентски съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: инж. Моника  Иванова
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88