Новини 2016 - Архив

 

 


 16.12.2016Покана за пресконференция

по повод началото на проекта „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”


 

На 20.12.2016г. (вторник) от 11:00 часа ще се проведе пресконференция в зала 210, сграда “А” - Ректорат на Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), бул. “Св. Климент Охридски” № 8 по повод началото на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”.

Прессъобщение

Покана за пресконференция


 07.12.2016

ХТМУ С НАГРАДА ЗА „НАЙ ДОБРИ УНИВЕРСИТЕТИ”

22 университета бяха наградени на 5 декември 2016 г. в софийската зала „Виваком Артхол“ на церемония, организирана от вестник. „24 часа“. Това са първите награди на университетите, които са определени на база тяхното класирани в рейтинговата система на Висшите училища в България за 2016 г. „Българският рейтинг е най-добрият в света, няма друг, който да дава толкова мащабно сравнение“, заяви в началото на церемонията главният редактор на вестник „24 часа“ Борислав Зюмбюлев.

Химикотехнологичният и металургичен университет получи награда „Най-добри университети” за спечелените три първи места в професионалните направления:

  • Материали и материалознание
  • Металургия
  • Химични технологии

 

 


 30.11.2016

Завърши 18-та Международна Работна среща по Нанонаука и Нанотехнологии,

(18th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology)

Sofia, 18-19.11.2016

 

Организатори на форума бяха: Националният Координационен съвет по Нанотехнологии при ИФХ-БАН и ХТМУ-София.

ХТМУ беше и домакин на работната среща. Спонсор на събитието - Аквахим АД

Като официални гости: присъстваха:

  • Зам. Ректор „Научни дейности” при ХТМУ проф. д-р инж. Емил Михайлов

  • Зам Ректор „Научни дейности” при СУ „Св. Климент Охридски”

  • д-р М. Залушка-Котур от Института по физика към Полската Академия на науките

  • д-р Мартин Фабиян от Института по геотехника към Словашката Академия на науките

  • д-р Петя Ганчева- представител на Европейски проект „Изследвания и иновации”

В организираната постерна сесия се представиха разработки в 5 направления:

B-Кластери, наночастици и нанокомпозити;

C-Тънки слоеве, квантови точки и наножици;

D-Нанофази в обемни материали и нанокомпозити;

Е-Биоконцепции за наноматериалите и медицински приложения;

F-Микро- и наноинженерство, Нанометрология.

Поощрителната награда за млади учени бе връчена на магистър Емре Карадуман от Йълдъз Технически университет в Истанбул –Турция - дипломант по програма Erasmus+ в катедра „Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии „ на ХТМУ-София с ръководител проф. д-р инж. Иваня Маркова.

В постерната сесия от ХТМУ участваха още гл.ас. д-р Владислава Иванова от катедра „Физика”, гл.ас. д-р инж. Надежда Рангелова от катедра „ОХТ”, Е. Тодорова, С. Сабриева, доц. Г. Чернев от катедра „Технология на силикатите”.

Проф. Ана Пройкова - председател на Националния Координационен съвет изказа сърдечни благодарности на организаторите-домакини от ХТМУ ( в лицето на Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев, ръководителя на БИЦ Ваня Аврамова, техническите помощници за зала „ Проф. д-р Асен Златаров и библиотекат а- докторант инж. Иван Захариев и инж. Сашо Станоев).

Снимки – инж. Е.Дишовска

 


 23.11.2016

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ

„РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА УСПЕХА ПРИ ИЗБОРА НА

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ”

под  патронажа на Ректора на ХТМУ  

25 ноември 2016 , 12 часа,

зала ”проф. д-р Асен Златаров”, сгр. А

Програма


 23.11.2016

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

Уважаеми студенти,

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.

Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.


Екип на проекта


 16.11.2016

Награда за научно-изследователски отбори от ХТМУ

в международно състезание за изобретения и иновации, iCAN 2016, Канада

 


 15.11.2016

Откриване на изложба ,,Езерно съзерцание“ на художника Пламен Съботинков в БИЦ-ХТМУ

На 11 ноември 2016 г., в Библиотечно- информационния център на Химикотехнологичен и металургичен университет се откри изложба „Езерно съзерцание“ от художника Пламен Съботинков.

Събитието откри г-жа Ваня Аврамова - директор на БИЦ-ХТМУ. За изложбата и художника говори г-жа Татяна Съботинкова, която каза: ,,Творбите му са натуралистични и сюжетността е на заден план. Необятността на морето, спокойствието на есенната река, красотата на земните дарове и цветята, самотните есенни дървета, красивите зимни пейзажи напомнят, че изкуството винаги е поднасяло метафори, за които не е задължително да са разбираеми за всекиго“.

Изложбата представя 22 живописни творби. Посланието, заложено в картините на талантливия художник Пламен Съботинков, е кодирано в името на изложбата „Езерно съзерцание“. Въздействието на творбите е изживяване, носещо хармония, спокойствие, любов, познание и мъдрост.

На откриването присъстваха преподаватели и студенти от ХТМУ - ценители на изкуството. Изложбата ще продължи до края на годината.

Галерия


 11.11.2016

Катедра „Полимерно инженерство” на ХТМУ - активен член на Българската асоциация „Каучукова промишленост”

На 28 и 29 октомври 2016 г. в София се проведе Пета научно-практическса конференция с международно участие, организирана от Българската асоциация „Каучукова промишленост”. Като активен член на асоциацията, чиято десет годишнина бе отбелязана на форума, е колективът на катедра „Полимерно инженерство” на ХТМУ. Председател на Научният комитет на конференцията беше проф. дтн инж. Николай Дишовски, а членове – преподаватели от катедрата. Проф. Дишовски е съавтор и на Основния доклад на конференцията – „Използването на ингредиенти от възобновяеми източници в технологията на каучука – това ли е бъдещето?” В изнесените 14 доклада участваха и гости от чужбина – Полша, Германия, Сърбия, Македония, както и автори от ТУ София, ИОНХ на БАН, ИИХ на БАН.

Галерия


 09.11.2016

5 ноември - Ден на металурга

Студенти, докторанти и преподаватели от ФАКУЛТЕТА ПО МЕТАЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ на ХТМУ на 3 ноември 2016 година по традиция взеха участие в грандиозното национално честване на професионалния им празник "5 ноември - Ден на металурга". Събитието, проведно в производствената база на ALCOMET гр. Шумен бе уважено от министър-председателя Бойко Борисов, патрон на честването, министри от кабинета,

представители на крупния бизнес, посланници, дипломати, банкери, синдикати, ректори на университети, кмета на гр. Шумен и др.

Съорганизатор на проявата е Българската Асоциация на Металургичната Индустрия (БАМИ).

Още за събитието


 09.11.2016

Нужно е само да протегнем ръка...

Дарителството е акт на доброта, съпричастност и национално самосъзнание. Водени от тези чувства и от силата на знанието, Академичното ръководство на Химикотехнологичен и металургичен университет – София, организира дарителска кампания за възстановяване на библиотечния фонд на изгорялото през месец юни тази година читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Мененкьово. Целта на дарителската кампания беше да се постави началото на нов библиотечен фонд и да се създаде библиотека към читалището.

В кампанията се включиха преподаватели, служители и студенти на ХТМУ, преподаватели от УниБИТ, библиотекари и издателство ,,Български бестселър“. Към настоящия момент са събрани и дарени около 2000 тома книги.

В знак на благодарност и воден от идеята, че дарителството трябва да се възпитава, кметът на с. Мененкьово г-н Иван Адов заедно с преподаватели и ученици от ОУ ,,Отец Паисий“, посетиха Химикотехнологичен и металургичен университет на 7 ноември 2016 г. Децата се докоснаха до атмосферата, в която работят преподаватели и студенти, посетиха лаборатории и учебни зали.

В библиотеката бяха посрещнати и от Зам.-ректора по учебна дейност доц. д-р инж. Грета Радева, която ги поздрави и прие от името на академичното ръководство на ХТМУ Свидетелството за дарение. Специален поздрав към посетителите от с.Мененкьово беше отправен от студентката Виктория Тодорова, специалност"Биотехнологии", която прочете свое есе за това, какво е да си „доброволец в библиотеката”.

Eкипът на БИЦ при ХТМУ изненада приятно децата с подаръци и интерактивни уроци по химия. За довиждане училищният автобус беше натоварен с още кашони с дарени книги.

Беше незабравим ден, изпълнен с много знание и топли усмивки!

Галерия


 07.11.2016

Тържествено заседание на Академичния съвет

На 9 ноември 2016 г в зала " Проф.д-р Асен Златаров" от 14.00 ч ще се състои Тържествен академичен съвет за удостояване на проф Ив Делмас от Университета на Реймс, Франция с почетното звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА "на ХТМУ. 

На тържеството ще бъде връчен ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ХТМУ на проф Сабрие Пешкин от Турция, проф.Цанко Цанов от Испания, доц. Иван Ненов по повод на 90-та му годишнина и г-н Петко Стайнов.

 


 03.11.2016

Ученическият конкурсът за есе „Индустрията на моя регион” -

новото предизвикателство на ХТМУ към учениците

 

На 14 октомври 2016 г. в Двореца на културата в гр. Перник се състоя тържествена церемония за връчване на наградите и грамотите на отличените участници в стартиралия през пролетта Ученически конкурс-есе „Индустрията на моя регион”.

В своето приветствено слово проф. д-р инж. Сеня Терзиева, Зам.- Ректор на ХТМУ посочи, че „Изборът на Перник като първия индустриален град, към който отправихме покана към учениците да пишат за историята, настоящето и бъдещето на своя град през призмата на неговата индустриална съдба, не беше случаен. Като основен организатор на инициативата Химикотехнологичният и металургичен университет бе воден от традицията си на единственото висше училище в България, което обучава инженер-металурзи.Ние ценим постиженията на училищната система в града и региона, защото много випускници на нашия университет са сред успелите ръководители на предприятия, преподаватели, добри мениджъри. Поддържаме много добро партньорство с училищата, за да бъдем винаги гаранция за изграждането на здрав мост между образованието и бизнеса.”

Конкурсът се проведе по инициатива на ХТМУ и БАМИ под патронажа на кмета на община Перник д-р Вяра Церовска и с финансовата подкрепа на Стомана Индъстри АД, Ел Стомана ООД, Колхида Метал АД, Леяро Ковашки машиностроителен комплекс ЕООД, ВМВ Метал ЕООД.

Всеки отличен участник получи специална грамота от името на Община Перник, връчени от г-жа Юлиана Ефремова, зав.отдел „Образование, култура, младежки дейности и духовно развитие”на общината и награда от фирма-спонсор.

Специални грамоти и награди бяха връчени и от името на ХТМУ. Своето признание получиха и преподавателите от училищата, които са създали трайни знания у своите ученици и са ги стимулирали към творчество.

Приятната атмосфера на тържеството се допълваше и от изпълнението на музикантите от КО „Орфей” към общинския комплекс „Дворец на културата” Перник.

На финала всички се поздравиха с успешното начало на тази инициатива и си пожелаха да я утвърждават като традиция за ползотворно сътрудничество, обединяващо усилията на училищата за професионалното обучение на младите в общината, академичната подкрепа на ХТМУ, и разбира се, финансовата и не само, съпричастност на бизнеса в Перник и региона. За да остане живо посланието чрез мотото на този конкурс, а именно, „ПЕРНИК – СТОМАНЕНОТО СЪРЦЕ НА БЪЛГАРИЯ”.

Галерия


 31.10.2016

Орден "Св.Св. Кирил и Методий"  I степен

На 13 октомври 2016 г Президентът Росен Плевнелиев връчи ордени и медали на дейци на науката и културата. Сред тях е  проф.д-р инж. Камен Велев, който получи ордена "Св.Св. Кирил и Методий"  I степен. Гост на тържеството беше Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев.

Галерия


 06.10.2016

Медал Герхард-Дамкьолер за проф. Фрерих Кайл, Техничски Университет Хамбург-Харбург, Германия

20.09.2016


Проф. д-р, д.х.к.на ХТМУ Фрерих Кайл (вляво) беше отличен за своите международно признати научни успехи в областта на химичното инженерство с медала Герхард-Дамкьолер . (Foto: Dechema e.V./Daniel Elke). Медалът Герхард-Дамкьолер се присъжда на всеки три години за особени приноси в моделирането и мащабните преходи в химичното инженерство.

Проф. Кайл е дългогодишен партньор при обучението на студентите от немскоезичната специалност "Химично инженерство” в Химикотехнологичния и металургичен университет, София.

Неговите трудове по моделиране на каталитични реакции и транспортни процеси в порьозни среди позволяват по-задълбочено разбиране на протичането на каталитичните процеси. Той разработва нови експериментални методи за изследване на кинетиката на химични реакции и има водещи работи по моделиране на ултразвукови реакции.

Проф. Фрерих Кайл е роден през 1947 година, учи химия и физика в университетите в Клаустал-Целерфелд и Карлсруе и защитава дисертация по теоретична химия в Карлсруе през 1976 година. През 1982/83 година работи в Ориса (Индия). От 1989 година ръководи катедрата по „Химична реакционна техника” в Университета Хамбург-Харбург. През 2000 година става Почетен доктор, а през 2015 г и Почетен професор на ХТМУ-София.

За своите заслуги в областта на образованието и науката в нашата страна е удостоен от Президента на Република България с орден ”Св. Св. Кирил и Методий”.

 


 05.10.2016

 

На 28 септември 2016г завърши успешно Международната конференция по металургия и материали (International conference on metallurgy and materials, ICMM16), с главен организатор Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и съорганизатори - Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Научно - техническият съвет за минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ и с финансовата подкрепа на Аурубис АД, КЦМ 2000 Груп, Алкомет АД, София Мед АД, Стомана Индъстри АД, Етем България ЕАД

На официалното откриване присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на СО и зам.-Министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, които поздравиха участниците от името на Столична община и Министерството на образованието и науката като патрони на конференцията.

Специални гости бяха г-н Гай Тиран, генерален директор на Eurometaux (European Association of Metals) и Аксел Еггерт, генерален директор на Eurofer (European Steel Association, които представиха тенденциите на световните пазари и европейските политики в областта на производството на метали и тяхното ресурсно, технологично и екологично обезпечаване..

С академичния и делови дух форумът се превърна в изключително полезна среща между образованието, науката и бизнеса. Споделени бяха последните постижения и тенденции в сферите на металургията и новите материали. В научната част се представиха доклади с фокус към традициите и иновациите, които обединяват технологичните задачи на индустрията с последните постижения на българските учени и изследователи от чужбина. С доклади и презентации участваха директорите на водещи технологични фирми с най-големите инвестиции в българската индустрия през последните години, преподаватели от университета и чуждестранните гости. В постерната сесия с интересни разработки се представиха колективи от млади учени, докторанти и студенти.

В тридневната програма на конференцията участваха повече от 160 експерти от металургичния сектор, европейски и световни учени и академични преподаватели от Белгия, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Полша, Турция, Казахстан, Русия, Сърбия и България.

галерия -снимки

 


 28.09.2016

Покана

Ръководството на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ (САИ) Ви кани на тържественото събрание по случай 4 октомври – професионален празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика и откриването на международната конференция „Автоматика и информатика‘16”, които ще се състоят на 4 октомври 2016г. от 10:00 часа в зала 4 на ФНТС – ул. „Раковски“ 108, София.

Програма на събитието (тук)


 26.09.2016

Тържествено бе открита Международната конференция

Металургия и материали - ICMM'16

 

Галерия снимки (БТА) (тук)


 26.09.2016

Проведе се 8-та Международна конференция на IEEE по интелигентни системи

От 4-6 септември 2016г. в София се проведе 8th International IEEE conference Intelligent systems'2016 (8-та Международна конференция на IEEE по интелигентни системи). В конференцията взеха участие учени от 53 страни. От ХТМУ в организация на конференцията участваха акад.Минчо Хаджийски и проф.Коста Бошнаков

Галерия снимки (тук)


 12.09.2016

Тържествено откриване на новата учебна година

ХТМУ откри новата академична учебна година с тържествена церемония 12 септември 2016 г.

в зала „Проф-д-р Асен Златаров”


       И тази година трябваше на „признаем”, че залата ни е тясна, за да събере всички желаещи да присъстват - първокурсниците,техните близки и приятели, преподаватели и студенти. Но пък цялата тържествена церемония беше изпълнена с академичен оптимизъм и вяра. Както посочи в приветственото си слово зам.-Ректорът по учебни дейности доц. д-р инж. Грета Радева „ Ние сме един от най-престижните образователни и научно-изследователски центрове. Този успех е резултат от традиции,новаторство и конкурентноспособност......” А към първокурсниците посланието й беше: „От днес от Вас зависи да извървите своя път успешно, приятно и незабравимо. Бъдете здрави, бъдете смели, вярвайте в силите си, разкрийте пълните си възможности, бъдете любопитни и позитивни!” Използвайте образованието си, за да промените света към по-добро!”.

      Приветствие от името на първокурсниците прочете Радой Дуковски – студент от първи курс, специалност Химично инженерство с преподаване на немски език

      По традиция студентите от всяка специалност, приети с най-висок бал, получиха студентските си книжки и подаръци в залата. Те им бяха връчени от доц. Грета Радева. Накрая всички се насладиха на музикалния поздрав от Ръководството – малък концерт, поднесен от Трио „Тенорите”.

 

галерия снимки (тук)


Поздравителен адрес от Министъра на МОН, Меглена Кунева

Поздравителен адрес от Национално исдателство "Аз-буки"


 08.07.2016

Резултати от конкурса-есе "Индустрията в моя регион"

натисни тук


 06.07.2016

Орден "Св.Св. Кирил и Методий" първа степен

за Проф. Камен Велев

Проф. Камен Велев ще бъде награден с орден "Св.Св.Кирил и Методий" първа степен

На 21 юни 2016 г. излезе Указ № 181 на Президента на Р България за награждаване на проф.ктн Камен Димов Велев с орден "Св.Св. Кирил и Методий" първа степен (обнародван в Държавен вестник № 47/ 21 юни 2016 г)

 


 27.06.2016

 

Наши студенти на среща с Президента на Германия Йоахим Гаук

Изявени студенти от втори и трети курс на Немскоезичната специалност на ХТМУ (Стелиана Мурджева, Полина Петрова, Борислава Борисова, Диляна Младенова, Емил Шандурков и Михаела Петрова присъстваха на срещата – дискусия на Президента Росен Плевнелиев и Президента на Германия Йоахим Гаук на 24 юни 2016 г. в зала Максима на СУ „Св.Климент Охридски”.

Oще за събитието:

Снимки - общ план

Снимки от СУ Св. Климент Охридски


 14.06.2016

10 ЮНИ 2016 ДЕН НА УНИВЕРСИТЕТА”

Тържественото честване на „Деня на университета” в Химикотехнологичния и металургичен университет София бе белязано от триединството на МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.

               

още за събитието


 06.06.2016

    ШЕСТИ  УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ ’2016
            „ Химия. Материали. Металургия.”

Резултати от конкурса можете да видите ТУК


 01.06.2016

Отново награди "Питагор" . за ХТМУ

Издателството "Елзевир" с награда за най-успешен колектив отчита броя публикации на научните организации съгласно данните в СКОПУС и се проследява тенденцията на значително нарастване на този показател за последните 5 години. Наградата се връчи на Химикотехнологичен и металургичен университет- София.