ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ VERFAHRENSTECHNIK 

Изтегли целия график от ТУК (стандартен PDF формат)

Изтегли графика за предходната учебна година от ТУК (стандартен PDF формат)