ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР

Изтегли целия график от ТУК (стандартен PDF формат) 

Изтегли графика за предходната учебна година от ТУК (стандартен PDF формат)