Ред и условия за отпускане на студентски кредити - презентация

Изисквания

Уверение (на основание чл. 10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.)

 

За допълнителна информация: