Факултет по металургия и материалознание

 

Декан: доц. д-р инж. Розина Йорданова

Катедра "Физична металургия и топлинни агрегати"

Кабинет: А 216, А 103

тел.: (+359 2) 81-63-182, 81-63-356
Е-mail: rozi.yordanova@abv.bg 

 

Зам-Декан: доц. д-р инж. Ирена Михайлова

Катедра: "Технология на силикатите"

Кабинет: Б 245

тел.: (+359 2) 81-63-377
Е-mail: irena@uctm.edu

 

Зам-Декан по научни дейности и връзка с бизнеса: доц. д-р инж. Димитър Дончев

Катедра: "Приложна механика"

Кабинет: Б 44, А 343

тел.: (+359 2) 81-63-466, 81-63-121

Е-mail:  dontchev@uctm.edu

 

Експерт по акредитация и качество на обучението: доц. д-р инж. Георги Чернев

Катедра: "Технология на силикатите"http://mmu2.uctm.edu/depts/h/

Кабинет: А 418

тел.: (+359 2) 81-63-374

Е-mail: g.chernev@uctm.edu

 

Инспектор: Снежка Цветанова

Кабинет: А 207

Е-mail: snejka@uctm.edu

тел.: (+359 2) 81-63-115

 

Комисия по учебни дейности

Комисия по кандидатстудентски дейности

 

Общо събрание на Факултет по металургия и материалознание

Председател: доц. д-р инж. Валери Йорданов

тел.: (+359 2) 81-63-413

E-mail: vjordanov@uctm.edu

 

Зам. Председател: доц. д-р инж. Росица Гаврилова

тел.: (+359 2) 81-63-359

E-mail: r.gavrilova@abv.bgWEB на факултета

За факултета

Факултетът по металургия и материалознание е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри - бакалаври, магистри и доктори. В България единствено в специалността "Металургия" на ХТМУ се подготвят кадри за всички видове производства на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето, което я прави уникална за страната. Общият брой на преподавателите във факултета е 63, от които 36 хабилитирани (28 доценти и 8 професори). Учебно-помощният персонал включва 13 химици, лаборанти, техници и др.

Специалности

 • Металургия;

 • Енергийна и екологична ефективност в металургията;

 • Металургия и мениджмънт;

 • Металургия (преподаване на английски език);

 • Инженерни материали и материалознание;

 • Материали и мениджмънт;

   

  Документи

  Отчетна карта на ФММ

   

  Катедри

  В структурата на Факултета са включени катедрите:

  Ръководител: доц.д-р инж. Димитър Кръстев

  Кабинет: В 124

  тел.: (+359 2) 81-63-358
   

  Ръководител: доц. д-р инж. Румен Петков

  Кабинет: А 106

  тел.: (+359 2) 81-63-343

  E-mail: cast-rum@uctm.edu


   

  Ръководител: проф. д-р инж. Стоян Джамбазов

  Кабинет: А 320

  тел.: (+359 2) 81-63-370

  E-mail: djam@uctm.edu


   

  Ръководител: доц. д-р Венета Първанова

  Кабинет: Б 213

  тел.: (+359 2) 81-63-412

  E-mail: vparvanova@hotmail.com


   

  Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Дончев

  Кабинет: Б 44, А 343

  тел.: (+359 2) 81-63-466
  E-mail: dontchev@uctm.edu


   

  Ръководител: проф. д-р Сеня Терзиева

  Кабинет: A 410

  тел.: (+359 2) 81-63-151

  E-mail: senia@uctm.edu


   

  Ръководител: доц. д-р Венцислав Гаврилов

  Кабинет: Б 54

  тел.: (+359 2) 81-63-497, 81-63-117

  E-mail: ventsig@uctm.edu


   

  e-mail: materials@uctm.edu

  Председател: проф. дтн Донка Ангелова

  Кабинет: А 104, А139

  тел.: (+359 2) 81-63-353, 81-63-356

  Е-mail: donka@uctm.edu

  Технически организатор: доц. д-р инж. Розина Йорданова

  Кабинет: А 103

  тел.: (+359 2) 81-63-356; (+359 2) 81-63-354

  Е-mail: materials@uctm.edu

   

  Председател: проф. д-р инж. Емил Михайлов

  Кабинет: А 212, Б 112

  тел.: (+359 2) 81-63-102, 81-63-361

  E-mail: emil@uctm.edu