БЮЛЕТИН ЕКОЛОГИЯ

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство . - 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ПО от - доц.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

2. том. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка . - 1979 . - 811с.

Сист. No: 2188

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство . - 30 см

ISBN 954-02-

3. том. Температура навъздуха. Температура на почвата. Слана. . - 1983 . - 440 с.

Сист. No: 2189

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ОТ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - ДОЦ.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

4. том. Вятър . - 1982 . - 382с.

Сист. No: 2190

17502

Krofchak, David

Science & Engineering for Pollution-Free Systems : Monogr. / David Krofchak ; Coauct. N. J. Stone . - Michigan : Ann Arbor Sci.Publ., 1975 . - 332p.:with fig. ; 24 cm

ISBN 0-250-40090-1

Сист. No: 2202

б 1684

Климатичен справочник за НР България . - София : Наука и изкуство, 1978 . - 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - доц.НИКОЛАЙ КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

1.том. Слънчева радиация ислънчево греене . - 1978 . - 99с.

Сист. No: 2187

б 1684

Колева, Екатерина

Климатичен справочник : Валежи в България / Екатерина Колева, Райна Пенева . - София : БАН, 1990 . - 169с. ; 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ОТ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - ДОЦ.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

Сист. No: 2191

17512

Близнаков, Георги

Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг / Георги Близнаков, Иван Митов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001 . - 269с.:с фиг. ; 24 см

ISBN 954-430-765-6 10

Сист. No: 2213

17513

Гарванска, Светла

Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и правила за тяхното оползотворяване / Светла Гарванска . - София : ПъблишСайСет-Еко, 2008 . - 123с.:с табл. ; 24 см

Библиогр.с.118-121

ISBN 978-954-749-076-5 13

Сист. No: 2214

17520

Малинова, Людмила

Почвознание и замърсяване на почвите : Учебник за ЛТУ / Людмила Малинова . - София : ИК-ЛТУ, 2010 . - 236с. : със цв.ил. ; 24 см

Библиогр.с.226-232 КНИГАТА Е КУПЕНА ЗА К-РА ''НЕП '' - МЕТОДИ МЛАДЕНОВ

ISBN 978-954-332-070-7

Сист. No: 2222